Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 8 February 2018

Nieuw rapport Both ENDS en Milieudefensie: Bescherming voor Klimaatvervuilers'

Vandaag brengen Milieudefensie en Both ENDS een rapport uit 'Bescherming voor klimaatvervuilers: Nederlandse investeringsverdragen als obstakel voor de energietransitie'. Het rapport concludeert onder andere dat de vijf grootste olie- en gasbedrijven in de wereld minimaal 140 brievenbusfirma's in Nederland hebben waarmee ze aanspraak kunnen maken op investeringsbescherming. 

Veel claims die gerelateerd zijn aan fossiele brandstoffen lopen dan ook via ons land. Gas-, olie- en kolenbedrijven genieten - net als andere multinationals - onder andere via Nederlandse investeringsverdragen en het daarin opgenomen 'investor-to-state dispute settlement' (ISDS)-mechanisme,  vergaande investeringsbescherming. Deze bedrijven kunnen een claim bij een overheid indienen als zij van mening zijn dat zij winst mislopen, bijvoorbeeld wanneer deze overheid de gas-, olie, of kolenwinning terug wil dringen.

 

Om hoge claims te voorkomen, besluiten overheden vaak om af te zien van dit soort besluiten. De wereldwijde energietransitie wordt hierdoor ernstig vertraagd en de kosten lopen op. Nederland is, na de VS, wereldwijd het land waarvanuit de meeste aan fossiele brandstoffen gerelateerde ISDS-zaken worden aangespannen. Ons land speelt daarmee dus een aanzienlijke rol in het tegenhouden van de wereldwijde energietransitie. 

____________________________________________________________

 

Persbericht – Nederland blijkt obstakel voor behalen klimaatdoelen wereldwijd

Door de vergaande bescherming die Nederland biedt aan investeringen van olie- en gasbedrijven, wordt het voor andere landen duurder en moeilijker om klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit een rapport van Milieudefensie en Both ENDS. De vijf grootste olie- en gasbedrijven maken via 140 brievenbusfirma's in Nederland gebruik van de 90 Nederlandse investeringsverdragen die ons land met andere landen heeft. Deze bedrijven hebben daardoor de mogelijkheid om enorme bedragen te claimen als een overheid besluit de winning van olie, gas of kolen terug te dringen – wat moet volgens de afspraken uit het Parijsakkoord.

 

Nederland tweede op lijst fossiele claimzaken

Tot nu toe claimden multinationals via Nederland in twintig fossiel-gerelateerde zaken al een bedrag van 55 miljard dollar. Na de Verenigde Staten is Nederland het land van waaruit de meeste claims gerelateerd aan fossiele brandstoffen afkomstig zijn. Via Nederland wordt 780 miljard euro in buitenlandse fossiele-energieprojecten geïnvesteerd door multinationals, bijna 20% van de totale Nederlandse investeringen in het buitenland.

 

"Een verbod op schaliegaswinning, het afschaffen van fossiele subsidies, het introduceren van klimaat- of milieuheffingen, het afwijzen van nieuwe infrastructuur voor verwerking of transport van olie; op basis van eerdere claims moeten we concluderen dat dit soort beleid via investeringsverdragen aangevochten kan worden. Doordat claims een reëel gevaar zijn, worden overheden bang om klimaatbeleid door te voeren. De vervuilers gaan vrijuit", stelt Freek Bersch, campagneleider Economie bij Milieudefensie.

 

Ook risico voor Nederland op fossiele claim

Ook Nederlands klimaatbeleid kan gehinderd worden door investeringsbescherming. Bij de gesprekken over het stoppen met kolen, kunnen RWE en Vattenfall dreigen met een claim om er een goede deal uit te slepen. Ook als Nederland de Groningse gaskraan dicht wil draaien, hangt de mogelijkheid van een dergelijke claim in de lucht.

 

Voor meer informatie:

Gezamenlijk rapport Milieudefensie en Both ENDS: 'Bescherming voor klimaatvervuilers: Nederlandse investeringsverdragen als obstakel voor de energietransitie'(februari 2018)

Gezamenlijk rapport Milieudefensie, SOMO, TNI en Both ENDS: '50 jaar ISDS' (januari 2018)

Publieksbrochure 'Alles wat je nog niet wist over Bilaterale Investeringsverdragen (maar wel wil weten)' (januari 2018)

 

Lees meer over dit onderwerp