Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Procedures en beleid

Op deze pagina vind je verschillende documenten betreffende de bedrijfsvoering en procedures van Both ENDS:

Klachtenprocedure

Onze relatie met anderen (partnerorganisaties, donoren, etc) is van groot belang voor Both ENDS en we streven ernaar iedereen zo goed mogelijk te behandelen. Mocht je toch de indruk hebben dat je niet correct bent behandeld, staat in onze klachtenprocedure wat je kunt doen.

Download de klachtenprocedure

Wanbeleid-, fraude- en corruptieprocedure

Both ENDS moet er zeker van kunnen zijn dat onze steun op een efficiente, effecrtive en transaparente wijze bij onze partners terechtkomt. Er is bij ons geen plaats voor wanbeleid, fraude en corruptie, waardoor onze steun niet goed terechtkomt.

Download de Wanbeleid-, fraude- en corruptieprocedure

Gedragscode

Integriteit is essentieel om onze doelen te behalen en professionele relaties te onderhouden met maatschappelijke organisaties. Deze relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gedeelde waarden. Onze Gedragscode maakt expliciet wat deze waarden zijn, wat we verwachten van de mensen die voor en met Both ENDS werken, en vertelt ons wat acceptabel en onacceptabel gedrag is.

Download de Gedragscode

Genderbeleid

Ons genderbeleid beschrijft Both ENDS visie op het belang van gendergelijkheid en vrouwenrechten in relatie tot onze missie, en definieert onze inzet om gendergelijkheid als overkoepelend doel na te streven.

Download het Genderbeleid 

Beloningsbeleid

Meer informative over het beloningsbeleid voor personeel en directie van Both ENDS staat in ons jaarverslag.

Download het Jaarverslag