Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het beleid van Both ENDS. De expertise van de bestuursleden in advies over initiatieven, juridische vraagstukken, accountancy, management en andere strategische onderwerpen versterken de Stichting.

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, wat nog eens voor vier jaar verlengd kan worden tot een maximum van acht jaar. Het bestuur wijst onder haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

 • Paul_Engel_web

  Paul Engel

  Voorzitter

  Landbouw- en milieuwetenschappen • Sociale innovatie • Kennisbeheer • Duurzame voedselproductie

 • Ikram_Cakir

  Ikrâm Çakir

  Secretaris
  Kansengelijkheid • Rechten van het kind • Latijns-Amerika • Campaigning en fondsenwerving

 • Jeroen_Schmaal_cropped_def

  Jeroen Schmaal

  Bestuurslid
  Management en organisatie  •  PR en Communicatie  • Goed bestuur

   

 • 2016_Mariken_web

  Mariken Radstaat

  Bestuurslid

  Human Resources • Strategische veranderprocessen • Duurzaam ondernemen

 • Tijn Peeters

  Penningmeester