Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Onze overkoepelende thema's

Both ENDS werkt aan een eerlijke, duurzame wereld waarin iedereen een stem heeft. Ons werk beslaat een aantal overkoepelende thema's. Zo werken wij aan een eerlijk klimaatbeleid, waarbij niet alleen klimaatverandering wordt geminimaliseerd, maar de mensen die er het meest de gevolgen van ondervinden, ondersteuning krijgen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Wij zetten ons ervoor in dat overheidsbudgetten  die bedoeld zijn voor ontwikkeling, ook daadwerkelijk bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling. Wij willen dat internationale handels- en investeringsverdragen niet alleen grote ondernemingen, maar ook mensenrechten en het milieu beschermen en ten goede komen. We pleiten voor duurzaam gebruik en beheer van land, water en bos. En we maken ons wereldwijd hard voor een veilige context voor maatschappelijke organisaties en het naleven van mensenrechten, in het bijzonder inheemse rechten en gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Thema's

  • Gebruik en beheer van land en water
  • Handel en investeringen
  • Klimaatbeleid
  • Mensenrechten en gender
  • Publiek geld voor ontwikkeling