Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Transformative Practices

Lokale gemeenschappen hebben dankzij hun nauwe band met hun leefomgeving vaak de beste ideeën voor een duurzaam gebruik en beheer van land, water en bossen. Aangezien hun methodes stuk voor stuk de potentie hebben om het mondiale systeem te veranderen, noemen wij ze 'transformatief'.

Both ENDS wil ervoor zorgen dat het gebruik van deze Transformative Practices op grote schaal toeneemt zodat zij de norm worden. Transformative Practices zijn milieuvriendelijk en bottom-up en gaan op een duurzame, rechtvaardige en inclusieve manier om met de planeet en haar natuurlijke grondstoffen. Ze zijn afgestemd op lokale omstandigheden, respecteren het milieu en bevorderen het collectief welzijn. Ze vormen zo een tegenwicht voor heersende niet-duurzame praktijken en een inspiratie voor de transitie naar sociaal-economische modellen die sociale en genderrechtvaardigheid bevorderen en de grenzen van onze planeet respecteren.

Both ENDS en haar partners versterken de Transformative Practices en werken aan hun geografische en politieke opschaling. Zo genereren we steeds meer tastbaar bewijs van de voordelen van deze methodes voor mens en planeet ten opzichte van de gangbare, niet-duurzame praktijken. Both ENDS en haar partners hebben inmiddels een scala aan inspirerende voorbeelden verzameld van Transformative Practices uit alle windstreken die het huidige systeem kunnen transformeren naar een systeem dat het welzijn van mens en milieu centraal stelt.


In de Transformative Talks interviewden we onze partners over hun werk, dromen, uitdagingen en transformatieve praktijken.

Bekijk de video's en laat je inspireren!


Om dergelijke initiatieven te doen groeien en bloeien en hun uitbreiding en verspreiding mogelijk te maken, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Zo zijn land(gebruiks-)rechten erg belangrijk, want wie wil tijd en energie steken in een stuk land dat elk moment in beslag kan worden genomen? Ook moet tijdens het uitbreiden van de praktijken worden onderzocht wat de rol kan zijn van samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenschappen, wetenschappers, de particuliere sector en beleidsmakers. Toegang tot technische en financiële middelen is bovendien essentieel om deze initiatieven de ruimte te geven om zich optimaal te ontwikkelen tot reële alternatieven voor het huidige dominante systeem, zoals de industriële landbouw, dat verantwoordelijk is voor de crises waar we momenteel mee geconfronteerd worden.

Kortom: er zijn talloze inspirerende en veelbelovende praktijken over heel de wereld waar Both ENDS en haar partners op voortbouwen. Deze praktijken hebben baat bij een ecologisch duurzaam systeem dat sociale en genderrechtvaardigheid waarborgt, maar we kunnen niet wachten tot systemen vanzelf veranderen. Door het gebruik van Transformative Practices wereldwijd aan te blijven moedigen en te ondersteunen, laten we zien dat een andere wereld binnen handbereik ligt.

 • Irula_community_women_collect_and_process_coffee_fr.jpg
  Transformative Practice

  Niet-houten bosproducten (NTFPs)

  Ongeveer één op de zes mensen, met name vrouwen, is direct afhankelijk van bossen voor hun levens en levensonderhoud, en dan vooral met betrekking tot voedsel. Dit laat zien hoe belangrijk bossen en niet-houten bosproducten (Non-Timber Forest Products / NTFP's) zijn voor de veerkracht van gemeenschappen. Deze producten zijn voor hen een bron van voedsel, water en inkomsten, maar hebben ook een culturele en spirituele betekenis.
 • 2Luz_Marina_Valle_with_products_from_her_Analog_For.jpeg
  Transformative Practice

  Analog Forestry

  Analog forestry is een vernieuwende aanpak voor het ecologisch herstel van gedegradeerd land. Natuurlijke bossen worden gebruikt als voorbeeld voor ecologisch duurzame landschappen, die bijdragen aan de maatschappelijke en economische behoeftes van lokale gemeenschappen.
 • 1Regreening_Niger_kl.jpg
  Transformative Practice

  Farmer Managed Natural Regeneration

  In verschillende landen in de Sahel heeft de plaatselijke bevolking grote stukken gedegradeerd land hersteld door spontaan opkomende spruiten van bomen te verzorgen. Zij doen dit volgens een techniek die 'Farmer Managed Natural Regeneration' (FMNR) genoemd wordt, oftewel 'door boeren beheerde natuurlijk regeneratie'.
 • 21Foto_vrouwen_Bangladesh.JPG
  Transformative Practice

  Agro-ecologie

  Agro-ecologie is een verzamelnaam voor een set landbouwtechnieken, een wetenschapsgebied en een sociale beweging. Het doel van agro-ecologie is het transformeren van voedselsystemen ten behoeve van meer ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en weerbaarheid. Both ENDS en CSO-partners over heel de wereld ondersteunen boeren en veehouders die agro-ecologie toepassen, zowel bij de uitvoering ervan als bij het verkrijgen van politieke en financiële steun.
 • Sign_saying_Communcal_indigenous_Land_is_not_for_sa.JPG
  Transformative Practice

  Inclusief landbeheer

  Both ENDS werkt samen met partners wereldwijd aan inclusief landbeheer. We willen dat land op een eerlijke en inclusieve manier wordt beheerd en duurzaam wordt gebruikt, waarbij de rechten en belangen van lokale gemeenschappen centraal staan.
 • women_wash_dishes_in_the_river_near_Cotonou_Benin.JPG
  Transformative Practice

  De Negotiated Approach: inclusief en duurzaam watermanagement

  De Negotiated Approach werkt van onderaf. Deze aanpak geeft gemeenschappen een stem bij het beheer van rivieren, waarborgt eerlijk en duurzaam gebruik van het water en voorkomt aantasting van kwetsbare ecosystemen.