Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Transformative Practice

Analog Forestry

Analog forestry is een vernieuwende aanpak voor het ecologisch herstel van gedegradeerd land. Natuurlijke bossen worden gebruikt als voorbeeld voor ecologisch duurzame landschappen, die bijdragen aan de maatschappelijke en economische behoeftes van lokale gemeenschappen.

De moderne land- en bosbouw heeft op veel natuurlijke ecosystemen een verwoestend effect gehad. De intensieve landbouw en aanhoudende behoefte aan nieuwe landbouwgrond, mijnen en palmolie zijn de belangrijkste redenen voor ontbossing. Hierdoor veranderen biodiverse landschappen in een monocultuur, wordt er water vervuild en gaat er vruchtbare grond verloren. Zulke gedegradeerde landschappen zijn niet-duurzaam, gevoelig voor klimaatverandering en afhankelijk van productiemiddelen die het milieu verder vervuilen. Miljoenen mensen zijn hun essentiële hulpbronnen en bestaansmiddelen verloren toen het bos verdween. Analog forestry (analoge bosbouw, of voedselbosbouw zoals het op het noordelijk halfrond vaak genoemd wordt) kan worden gebruikt om deze trend terug te dringen.

Analog forestry voor het herstel van gedegradeerde ecosystemen

Analog forestry zorgt ervoor dat gedegradeerde grond weer bruikbaar wordt en biedt lokale gemeenschappen nieuwe bronnen van voedsel en inkomsten. Deze aanpak gaat nog een stapje verder dan andere varianten van agrobosbouw: bomen en planten maken een belangrijk deel uit van het ontwerp van een perceel, om de biodiversiteit zo goed mogelijk te bevorderen.

Analog forestry is een vorm van agro-ecologie, wat betekent dat er geen externe productiemiddelen zoals landbouwchemicaliën worden gebruikt. In plaats daarvan worden er natuurlijke meststoffen en compostering gebruikt. Op die manier wordt er een ecosysteem gecreëerd dat vrij is van plagen en ziektes. Deze aanpak bevordert de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid, houdt water vast en verbetert de waterkwaliteit. Analog forestry biedt zo een buffer tegen klimaatverandering. De percelen vormen een robuust systeem dat bestand is tegen droogte en overstromingen, dat gedegradeerde grond omzet in vruchtbare, bloeiende bosgebieden en dat waterlichamen herstelt. De principes van analog forestry kunnen worden toegepast in veel verschillende ecosystemen en klimaatzones. Het hoe en wat hangt af van de lokale omstandigheden. De aanpak heeft zich inmiddels zelfs bewezen op theeplantages, dus opschalen naar een groter oppervlak behoort zeker tot de mogelijkheden.

Analog forestry voor levensonderhoud en inkomsten

Een analoog bos wordt zo ontworpen dat het het inheemse bos in een gebied 'nabootst' en dezelfde (analoge) structuren en ecologische functies krijgt. De bomen, struiken en gewassen vormen allemaal een eigen laag waaruit voedsel en verkoopbare producten kunnen worden geoogst, zoals kruiden (peper, kaneel), fruit (mango's, citrusvruchten, bananen) en noten. Cash crops, zoals thee, koffie en cacao, doen het goed in de schaduw van bomen, en kunnen dus worden gecombineerd met de fruit- en notenbomen. Een analoog bos levert ook brandhout, veevoer, bouwmaterialen en medicijnen op voor de gemeenschap zelf en voor de verkoop.

Het International Analog Forestry Network (IAFN) verenigt lokale civil society organizations (CSO's) in meer dan twintig landen over de hele wereld. Het IAFN heeft zijn eigen certificeringssysteem gemaakt, Forest Garden Products, dat door IFOAM wordt erkend. Daarnaast worden er Participatory Guarantee Systems gebruikt om tegen lage kosten producten te certificeren en te verkopen op lokale markten.

Analog forestry is een genderrechtvaardig antwoord op klimaatverandering

Analog forestry draagt ook bij aan meer sociale en genderrechtvaardigheid. Het geeft vrouwen een leidende rol in klimaatactie en milieubescherming op een feministische manier. Door te leren over analog forestry en deze methode te gebruiken laten ze hun gemeenschappen zien hoe je voor de bodem, het water en de bossen zorgt, en door zo de biodiversiteit te herstellen worden de gemeenschappen beter bestand tegen klimaatverandering. Zo zorgen de vrouwen voor voedselzekerheid en een betere gezondheid voor hun families.

Dankzij fysieke en online training en persoonlijke begeleiding via diverse interactieve platforms kunnen vrouwen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, weerbaarheid en het formuleren van eigen standpunten. Zo kunnen ze hun ideeën over natuurherstel, die de gevolgen van klimaatverandering verzachten, uitleggen aan hun families, de gemeenschap en lokale en nationale autoriteiten. Deze verhalen kunnen worden opgetekend en door leden van het Both ENDS-netwerk worden gebruikt bij het lobbyen.

Both ENDS steunt analog forestry en het IAFN

Both ENDS werkt nauw samen met het International Analog Forestry Network (IAFN) om analog forestry en de certificering van voedselbosproducten wereldwijd te promoten. We ondersteunen IAFN-trainingscentra op drie continenten om door vrouwen geleide analog forestry locaties te versterken in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Deze locaties bieden ecosysteemdiensten en voedselsoevereiniteit, en zorgen er tegelijkertijd voor dat door vrouwen aangestuurde community-based organizations (CBO's) worden gesterkt in hun leiderschap. Sinds 2022 is er de mogelijkheid om kleine beurzen te verdelen, aangepast aan de lokale situatie.

Samen met strategische bondgenoten pleiten we voor analog forestry als genderrechtvaardige oplossing tegen klimaatverandering. We informeren lokale en nationale autoriteiten, financiële instellingen en internationale organisaties over de mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering, bijvoorbeeld op internationale conferenties waar afspraken over klimaat worden gemaakt.

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp