Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 15 oktober 2018

Analog Forestry: empowerment van vrouwen en herstel van bossen

In september hebben circa 30 vrouwen van community-based organisaties uit Honduras en El Salvador deelgenomen aan een workshop op het gebied van Analog Forestry. Hierbij zijn de natuurlijke bossen het uitgangspunt voor het creëren van ecologisch stabiele en sociaal-economisch productieve landschappen.

Tijdens de workshop "Women, Rights and Forests" maakten de vrouwen uit Honduras en El Salvador kennis met deze methode voor het herstel van aangetaste ecosystemen. De deelnemers zullen het voortouw nemen bij het herstel van het land van hun gemeenschappen en boerderijen. Dit maakt hen weerbaarder en draagt bij aan de eerbiediging van vrouwenrechten.

Analog Forestry: belangrijk instrument voor vrouwen

"Bossen verdwijnen nu sneller dan ooit en dat bedreigt het bestaan van veel mensen. Vooral vrouwen worden hierbij zwaar getroffen. Besluitvormers zouden vrouwen moeten stimuleren en ondersteunen, want zij spelen een cruciale rol bij het herstel en duurzaam beheer van bossen en boerderijen", aldus Isabel Macdonald van het International Analog Forestry Network (IAFN).

Het IAFN maakt zich sterk voor Analog Forestry om de problemen van ontbossing, monoculturen en de aantasting van ecosystemen in bossen tegen te gaan. Mede dankzij de Global Alliance for Green and Gender Actions (GAGGA) bood de workshop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen over voedselsoevereiniteit, herstel en behoud van bossen en bescherming van land vanuit de invalshoek van vrouwen.

"We hebben geleerd dat het bewerken van hun lapje grond voor vrouwen op het platteland en hun gezinnen gelijkstaat aan het cultiveren van het leven en daarmee zijn zij de hoeders van de natuur. Onze taak is dan ook hun capaciteiten te versterken door het waarborgen van gelijke toegang tot water, grond, bossen en hun biodiversiteit", aldus Ibis Colindres, Directeur van het Living Earth Fund.

Evenwicht tussen behoud en gebruik van bossen

"De kiem is gelegd om een evenwicht te kunnen bereiken tussen bescherming en gebruik van het bos, de verbetering van de economische kansen van vrouwen en bevordering van de eerbiediging van hun rechten", vertelt Carolina Sorzano, lid van het IAFN trainersnetwerk, die de cursus gaf samen met collega-trainer Geovanny Quirós. De deelnemers aan de workshop gaan zich inzetten voor de implementatie van Analog Forestry op hun boerderijen om de bossen te behouden en aangetaste gronden te herstellen.

De workshop is georganiseerd door het International Analog Forestry Network (IAFN), het Living Earth Fund en de Association of Ecological Committees of Southern Honduras binnen het kader van de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA Alliance). Ook het Central American Women's Fund (FCAM) heeft een waardevolle bijdrage geleverd.

 

Lees meer over dit onderwerp