Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 14 december 2022

Irene Dankelman, grondlegger Both ENDS wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau

Afgelopen zaterdag 10 december jl. werd Both ENDS' oprichter, bestuurslid en adviseur Irene Dankelman benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar inzet voor gemarginaliseerde groepen in de wereld. Both ENDS is zeer verheugd dat Irene erkend wordt in het werk dat ze heeft gedaan voor een eerlijke en duurzame wereld.

Irene stond meer dan drie decennia geleden aan de wieg van Both ENDS; de organisatie is voortgekomen uit haar boek over het belang van vrouwen in het duurzaam beheren van land en water. Voor Both ENDS, dat eind jaren '80 een zelfstandige organisatie werd, is dit gedachtegoed nog steeds een van de belangrijkste drijfveren.

Rol vrouwen in besluitvorming over natuur en milieu

Het inzicht dat vrouwen wereldwijd meer last hebben van milieudegradatie en klimaatverandering dan mannen en dat ze tegelijkertijd ook een zeer belangrijke rol kunnen en moeten spelen in de oplossing van deze problemen, was destijds nog lang geen gemeengoed. Dat die boodschap inmiddels steeds meer weerklank vindt, is niet in de laatste plaats te danken aan Irene. Tot op de dag van vandaag pleit zij op nationaal en internationaal niveau voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen in de besluitvorming over natuur en milieu.

Verbonden aan Both ENDS

Hoewel ze vele activiteiten ontplooide – ze was onder andere lange tijd docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen - liet Irene Both ENDS nooit los. Zo was ze lang bestuurslid en neemt ze deel in de Adviesraad van Both ENDS' jongerenprogramma, het Joke Waller Hunter initiatief, dat jonge environmental leaders in de wereld ondersteunt met kleine studiebeurzen.

Boodschap kracht bijzetten

Wij vertrouwen erop dat de koninklijke erkenning voor Irene's werk haar boodschap extra kracht bij zet en dat politici, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers vanuit dat besef voortvarend aan de slag gaan.

Meer informatie

In december 2020 bestond Both ENDS 30 jaar als zelfstandige organisatie, en voor die gelegenheid deden wij een interview met Irene.

Zie hier ook het nieuwsitem over de benoeming van zaterdag 10 december.

Lees meer over dit onderwerp