Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 maart 2020

Vrouwen in Latijns-Amerika eisen hun recht op water op

Op veel plekken in Latijns-Amerika staat de toegang tot schoon water onder grote druk door overmatig gebruik en door vervuiling, vaak veroorzaakt door grootschalige landbouw of mijnbouw. De impact hiervan is groot, vooral op vrouwen. In maart, rond Internationale Vrouwendag op 8 maart en Wereld Waterdag op 22 maart, laten zij van zich horen en eisen ze hun recht op water op.

Gedurende de maand voeren vrouwengroepen uit diverse landen in Zuid- en Midden-Amerika de campagne "We, Women Are Water". Ze delen verhalen waarin vrouwen de hoofdrol spelen in de verdediging van het recht op water en in het beschermen en beheren van waterbronnen. Zo hopen ze lokale, nationale en regionale actoren ervan te overtuigen om het recht op water voor iedereen prioriteit te maken, en bij het beheer van water ook te luisteren naar de wensen en behoeften van de vrouwen.

Vrouwen in de frontlinie van de strijd voor water

De vrouwengroepen hebben tal van voorbeelden die laten zien hoe gebrek aan toegang tot water hen hard treft, maar ook hoe vrouwen juist een leiderschapsrol oppakken in de strijd om eerlijk en duurzaam waterbeheer.

Een prachtig voorbeeld is de groep "Colectiva Feminista para el Desarrollo Local" die in Suchitoto, El Salvador, heeft bereikt dat meer vrouwen deelnemen aan het lokale waterbeheer. Tegelijk vragen de vrouwen van dit collectief aan hun gemeente om meer te doen om het recht op water voor iedereen, dus ook vrouwen, te garanderen, en daarin maatschappelijke organisaties en de bevolking te ondersteunen.

In Oruro, Bolivia, hebben vrouwen van de groep "Chimpu Warmi" een werkgroep opgericht die de impact van mijnbouw op het Poopó-meer onderzoekt. Oruro is van oudsher een mijnbouwgebied en de Boliviaanse overheid legt deze sector weinig beperkingen op, waardoor veel waterbronnen ernstig vervuild raakten en gemeenschappen die hiervan afhankelijk zijn zich genoodzaakt zagen te vertrekken. De vrouwen van Chimpu Warmi gebruiken hun gegevens om de overheid aan te sporen maatregelen te nemen om het voor hun belangrijke Poopó-meer te beschermen.

Internationale invloed

Vaak worden de problemen rond water mede veroorzaakt door internationale actoren, bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven, investeerders in infrastructurele projecten of grootschalige landbouw. Zoals in het geval van de regio Ixquisis, Guatemala. Ondanks een duidelijk "nee" van de inheemse gemeenschappen in dit gebied, financierde de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) er een serie stuwdammen. Een groep vrouwen gaat voorop in de strijd met de bank en heeft een klacht ingediend bij de bank en vraagt om de investeringen terug te trekken. Daarnaast vragen ze ook dat de bank haar beleid én de implementatie hiervan verder aanscherpt, om dit soort zaken in de toekomst op andere plekken te voorkomen.

GAGGA: samenwerking versterkt vrouwen- en milieugroepen

Al deze vrouwen, en vele anderen, maken deel uit van de Global Alliance for Green and Gender Action. Deze alliantie richt zich op de samenwerking tussen vrouwen- en milieuorganisaties, die samen sterker staan in hun strijd voor vaak dezelfde zaken: toegang tot water, duurzaam landgebruik, of schone lucht. Door hun deelname aan GAGGA hebben de groepen die nu deze gezamenlijke campagne voeren elkaar ontmoet, van elkaar kunnen leren en gevoeld dat ze niet alleen staan.

Toegang tot water en het Corona-virus

Terwijl de campagne "We, Women Are Water" net op gang kwam, werd de ernst van de wereldwijde gezondheidscrisis door het coronavirus COVID-19 duidelijk. Maatregelen die tegen dit virus genomen worden treffen ook de vrouwen- en milieuorganisaties die deze campagne hebben opgezet. Toch hebben ze besloten door te gaan. Want, zo staat in een gezamenlijke verklaring, juist de strijd tegen corona, waarin handen wassen met zeep een belangrijke rol speelt, laat zien hoe belangrijk toegang tot water voor iedereen is.

Lees meer over dit onderwerp