Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Samen met milieu- en mensenrechtenorganisaties in het Zuiden werkt Both ENDS aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft. We verzamelen en delen informatie over beleid en investeringen die directe gevolgen hebben voor mensen en hun leefomgeving, we trekken gezamenlijk op in beleidsbeïnvloeding, we brengen de dialoog op gang tussen verschillende partijen en we promoten en ondersteunen duurzame lokale alternatieven.

Thema's

  • Gebruik en beheer van land en water
  • Handel en investeringen
  • Klimaatbeleid
  • Mensenrechten en gender
  • Publiek geld voor ontwikkeling