Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Pathway

Ondersteunen van een krachtig maatschappelijk middenveld

Ons doel is om een maatschappelijk middenveld te creëren waarin organisaties open en veilig kunnen werken, hun stem kunnen laten horen en invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming over ecosysteemuitdagingen, milieurechtvaardigheid en mensenrechten. Een sterke civil society is essentieel voor een gezonde samenleving. Het houdt de macht van staats- en bedrijfsactoren in toom, houdt besluitvormers verantwoordelijk en verdedigt de rechten van gemarginaliseerde groepen. Een sterk en onafhankelijk maatschappelijk middenveld kan pleiten voor eerlijk en ecologisch verantwoord beleid en kan structurele ongelijkheid in de besluitvorming bestrijden.

Both ENDS heeft jarenlange ervaring met het gezamenlijk beïnvloeden van besluitvorming. In Indonesië, de Filippijnen en Brazilië werken we samen met visserijgemeenschappen en organisaties die stadsbewoners vertegenwoordigen. We helpen hen om invloed uit te oefenen op besluitvormingsprocessen over grootschalige landaanwinning en stads- en havenontwikkelingsprojecten in de Baai van Jakarta, Manilla Baai en Suape, die direct van invloed zijn op hun milieu en levensonderhoud.

Veilige maatschappelijke ruimte

Om actief te kunnen zijn, moet er een veilige, faciliterende en inclusieve maatschappelijke ruimte zijn waar organisaties vrij en onafhankelijk kunnen opereren. Samen met onze partners werken we met overheden en Nederlandse ambassades om deze ruimte te beschermen en te bevorderen. Waar de maatschappelijke ruimte kleiner wordt, werken we samen met maatschappelijke actoren om alternatieve podia voor hun boodschappen te creëren en veilige manieren om hun stem te versterken. We zorgen ervoor dat er kan worden gereageerd bij veiligheidsrisico's en bedreigingen.

Toegang en invloed

Om effectief te zijn, moet het maatschappelijk middenveld toegang hebben tot en invloed hebben op besluitvormingsprocessen. Vanuit de invloedssferen van onze partners en onze eigen organisatie coördineren we onze acties om de aanwezigheid en invloed van het maatschappelijk middenveld op nationale en internationale fora te maximaliseren. Door een diversiteit aan maatschappelijke actoren, van de basis tot het mondiale niveau, met elkaar te verbinden, vergroten we de invloed van onze collectieve actie.

Capaciteitsopbouw en ondersteuning

Om succesvol te zijn, hebben maatschappelijke actoren capaciteiten, middelen, netwerken en kansen nodig. Both ENDS besteedt speciale aandacht aan vrouwenrechten, inheemse volkeren en door jongeren geleide organisaties en bewegingen. Onze ondersteuning omvat het vergemakkelijken van de toegang tot financiële middelen en expertise, netwerken en het opbouwen van allianties. Samen creëren we ruimtes om het leiderschap van vrouwen, inheemse volkeren, jongeren en andere maatschappelijke actoren te profileren, vooral in landen die het meest getroffen zijn door mondiale ongelijkheid.

Kleine Subsidies, grootschalige impact

Voor dit doel hebben we bijvoorbeeld in acht landen meegewerkt aan het opzetten van een kleine subsidiefaciliteit. Kleine subsidies zijn een gericht mechanisme om de capaciteit van lokale organisaties te vergroten om te strijden voor controle over land, schoon water of een gezonde leefomgeving. De effectiviteit van kleine subsidies blijkt uit hun flexibiliteit en de opmerkelijke effecten die ze bereiken.

Vrouwengroepen uit Midden-Amerika dienden de allereerste officiële klacht in tegen een internationale financiële instelling vanwege haar genderbeleid. Vrouwengroepen, die deel uitmaken van een mondiale beweging tegen grootschalige mijnbouw, voeren campagne voor hun recht om ‘Nee!’ te zeggen tegen mijnbouwbedrijven die hun lucht, land en water vervuilen. Ze eisen dat dergelijke bedrijven ter verantwoording worden geroepen en hun rechten respecteren. Veel kleinschalige, door vrouwen geleide initiatieven vormen samen een kracht waarmee rekening moet worden gehouden.

Ons werk aan dit onderwerp