Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Onze financiers

Both ENDS neemt sinds 2016 deel aan twee strategische partnerschappen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken: de Fair Green and Global alliantie (FGG), waarvoor Both ENDS de penvoerder is, en de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA). Beide partnerschappen worden door het Ministerie gefinancierd. Daarnaast ontvangen we projectfinanciering van een verschillende andere financiers in binnen- en buitenland. Wij waarderen hun steun en actieve betrokkenheid!

Zie hieronder een overzicht van onze huidige financiers.