Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Steun ons

Geloof je ook dat lokale organisaties de sleutel zijn tot duurzame ontwikkeling? Dan is jouw steun aan ons werk van harte welkom!

Neem contact op met de afdeling communicatie van Both ENDS via communicatie@bothends.org voor informatie over de verschillende manieren waarop je ons kan steunen.

Je kunt jouw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar:
Bankrekeningnummer NL33 TRIO 0786 7177 50
t.n.v. Stichting Both ENDS in Utrecht.

Hartelijk dank!

 

ANBI_FCBoth ENDS is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden uw giften van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting mag aftrekken.