Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Steun ons

Gelooft u ook dat lokale organisaties de sleutel zijn tot duurzame ontwikkeling? Dan is uw steun aan ons werk van harte welkom! Neem contact op met de afdeling communicatie van Both ENDS via info@bothends.org voor informatie over de verschillende manieren waarop u ons kan steunen.

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken naar:
Bankrekeningnummer NL33 TRIO 0786 7177 50
t.n.v. Stichting Both ENDS in Utrecht.

Hartelijk dank!

 

ANBI_FCBoth ENDS is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden uw giften van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting mag aftrekken.