Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 27 februari 2019

Both ENDS wordt beneficïent van de Nationale Postcode Loterij!

Afgelopen dinsdag 26 februari werden we bij Both ENDS verrast met een wel héél bijzonder bezoek: de Nationale Postcode Loterij kwam langs om ons te vertellen dat Both ENDS beneficient is geworden en dat we de komende vijf jaar kunnen rekenen op een jaarlijks bedrag van €500.000! Wij zijn ontzettend blij, want dit stelt ons in staat om onze activiteiten naar een hoger plan te tillen en uit te breiden. Danielle Hirsch, onze directeur, licht toe.

Wereldwijde misstanden

“Wij hebben ons altijd bezig gehouden met wat er niet goed gaat in de wereld op het gebied van milieu, klimaat en mensenrechten. Mensen in de hele wereld worden geraakt door ontbossing, mijnbouw, vervuiling van land en water en klimaatverandering. Zij hebben onze steun en solidariteit hard nodig en dat geluid kan niet hard genoeg doorklinken. Daarom blijven wij aandacht vragen voor misstanden en mensenrechtenschendingen, blijven we uitzoeken hoe ontbossing, mijnbouw en vervuiling worden gefinancierd, en zullen we doorgaan met het pleiten voor wetten en regels die mensen en de omgeving waar ze wonen beter beschermen.”

Lokale oplossingen

“Maar daarnaast heeft Both ENDS ook altijd gewerkt aan oplossingen, aan hoe het juist beter zou kunnen in de wereld. Dat doen we niet alleen, maar samen met een breed netwerk aan vernieuwers. Over de hele wereld hebben mensen innovatieve en praktische oplossingen bedacht waarmee ze hun leefomgeving – bossen, kleinschalige landbouwgrond, water en kustgebieden - beschermen of weer gezond maken. Denk bijvoorbeeld aan de miljoenen hectaren woestijn in de Sahel, waar boeren de effecten van klimaatverandering en overbegrazing op hun land tegengaan door bomen en struiken op hun akkers terug te laten keren. Wij helpen ze om die methode ook op andere plekken te introduceren om de schaal waarop de woestijn weer groen wordt, te vergroten. Een ander fantastisch bijvoorbeeld is de voedselbossenbeweging, waar Both ENDS vanaf het prille begin, zo’n 20 jaar geleden in Sri Lanka en Costa Rica, bij betrokken is, en die nu in veel meer landen, waaronder Nederland, een snelle vlucht neemt.”

Innovaties groot maken

“Wij promoten dat soort prachtige initiatieven bij beleidmakers en financiers en bij mensen over de hele wereld die met dezelfde dilemma’s en oplossingen bezig zijn. We ontwikkelen samen met lokale netwerken innovatieve financieringsstructuren waarmee de activiteiten die door bewoners zelf zijn gestart, gefinancierd kunnen worden. Zo bouwen we mee aan een wereldwijd netwerk van duurzame initiatieven die een antwoord vormen op hardnekkige sociale en milieuproblemen en die zorgen voor een nieuw soort echt duurzame en eerlijke ontwikkeling.”

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

“Om die verandering van de grond te krijgen komt het beneficientschap van de Nationale Postcode Loterij als geroepen. Hiermee kunnen we zorgen dat onze visie, en die van iedereen met wie we werken, in praktijk wordt gebracht. Dat is ongelooflijk goed nieuws en we willen de deelnemers van de Postcode Loterij dan ook heel hartelijk bedanken voor die steun!”

Goed Geld Gala 

De bekendmaking van de schenking aan Both ENDS is gedaan in aanloop naar het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op 4 maart. Dan maakt de Loterij bekend welk bedrag zij in totaal dankzij haar deelnemers aan goededoelenorganisaties kan schenken. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro voor een betere wereld. 

Over de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.  Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 2,9 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met de helft van hun lotprijs jaarlijks 103 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 5,4 miljard euro aan mens en natuur geschonken.    

Lees meer over dit onderwerp