Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 8 maart 2021

GAGGA start de “We, Women are Water”-campagne van 2021

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) begint de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) met de "We, Women are Water"-campagne om de aandacht te vestigen op de rollen, eisen en acties van vrouwen in de strijd voor toegang tot schoon water in de context van klimaatverandering.

De onderling samenhangende water-, klimaat- en corona-crises kennen allemaal dezelfde grondoorzaak: een ten diepste onrechtvaardig en patriarchaal economisch systeem dat is gebaseerd op ontginning van grondstoffen en onbeperkte groei. GAGGA biedt een platform voor de fondsen, NGO's en de door vrouwen geleide lokale organisaties binnen haar netwerk om zich samen te verzetten tegen dit uitbuitende model dat het land en water van gemeenschappen vervuilt en zich hard te maken voor structurele verandering en een rechtvaardig herstel dat mensen en de planeet vooropstelt in plaats van winst.

Ondanks de vele uitdagingen hebben zowel de pandemie als de klimaatcrisis ook de weerbaarheid aangetoond: zowel van door vrouwen geleide lokale organisaties, als ook van praktijken die vaak gebaseerd zijn op lokale, traditionele en inheemse kennis om toegang tot schoon water zeker te stellen. Deze acties laten de kracht en creativiteit zien van het leiderschap van lokale vrouwen, die van elkaar en vanuit de gemeenschappen steun krijgen.

We zullen elke dag een of twee verhalen op sociale media plaatsen in de aanloop naar Wereld Waterdag (22 maart), waarbij wij ons richten op door GAGGA ondersteunde gemeenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die nu al waterschaarste ervaren door klimaatverandering. Hoewel deze verhalen slechts een kleine selectie zijn, laten ze wel de dagelijkse realiteit van veel gemeenschappen wereldwijd zien.

Hun beperkte waterzekerheid wordt verergerd door het handelen van bedrijven, overheden en investeerders die zijn betrokken bij ontginningsactiviteiten, valse klimaatoplossingen en de agro-industrie. Bij al deze projecten worden de mensenrechten van vrouwen, lokale gemeenschappen en de inheemse bevolking geschonden door een gebrek aan raadpleging, betrokkenheid en voorafgaande instemming.

Deze campagne laat verhalen zien van onze partners in Bolivia, Indonesië, Mongolië, Nigeria, Peru en Zuid-Afrika, die aantonen dat het stoppen met fossiele brandstoffen zoals kolen en olie niet alleen essentieel is in het bestrijden van de klimaatcrisis, maar ook in het garanderen van het recht van gemeenschappen op schoon water en het vergroten van hun mogelijkheden om zich aan te passen aan klimaatverandering - zeker tijdens een wereldwijde pandemie.

We richten de schijnwerpers ook op zaken in Bolivia, India, Indonesië en Guatemala, waar overheden en bedrijven technische oplossingen voor de klimaatcrisis stimuleren, zoals waterkracht en aardwarmte. Dit soort oplossingen beschermt bedrijfswinsten maar heeft een negatieve invloed op belangrijke ecosystemen en op de toegang van de bevolking tot land, voedselveiligheid en water.

Met deze verhalen willen wij bedrijven, overheden en investeerders bewust maken van de manier waarop hun acties de wateronzekerheid en -vervuiling in gemeenschappen verslechteren en hen het leiderschap van vrouwen als natuurbeschermers laten zien. Samen eisen we dat zij:

  • Zich terugtrekken uit de fossiele industrie die het recht van vrouwen op water schendt.
  • Garant staan voor het recht van vrouwen op water door middel van genderrechtvaardige klimaatoplossingen. Deze oplossingen moeten duurzaam en cultureel passend zijn met input, toestemming en controle door vrouwen en lokale gemeenschappen.
  • Rekening houden met de eisen, behoeften, gebruiken en voorstellen van vrouwen over de toegang tot water, waterbeheer en -bestuur.

Alleen door onze krachten te bundelen, kunnen wij daadwerkelijk het recht van vrouwen op schoon water garanderen en zorgen voor de deelname van vrouwen in de besluitvorming over het gebruik, beheer en behoud ervan. Doe dus mee met de campagne en versterk de stemmen van vrouwelijke natuurbeschermers met één post per keer om zo onze eisen bekend te maken.

Je kunt de campagne volgen op Facebook, Instagram en Twitter met de hashtags #WeWomenAreWater en #MujeresSomosAgua.

Je kunt deze verklaring ook vinden in het Engels, Indonesisch, Filipijns, Frans, Georgisch, Hindi, Mongools, Nepalees, Portugees en Spaans.

Lees meer over dit onderwerp