Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Dossier

Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA)

GAGGA bundelt de krachten van de vrouwenrechten- en milieubewegingen om een wereld te realiseren waarin vrouwen toegang hebben tot hun rechten op water, voedselveiligheid en een schone, gezonde en veilige omgeving.

Wereldwijd komen vrouwen in lokale gemeenschappen in opstand tegen ontwikkelingen en beleid dat hun het recht op water, voedselzekerheid en een schone leefomgeving ontzegt. Deze vrouwen spelen een belangrijke rol bij het beheer van land en water en moeten vechten om de toegang tot deze natuurlijke hulpbronnen voor zichzelf, hun families en hun gemeenschappen te behouden. Vrouwen in lokale gemeenschappen hebben over het algemeen veel kennis over hun natuurlijke leefomgeving, maar die kennis en ervaring wordt onder anderen door beleidsmakers vaak niet herkend en op waarde geschat. Vrouwen hebben dan ook zelden een plek in de bestuursorganen waar beslissingen over het gebruik en het beheer van natuurlijke hulpbronnen worden genomen.

De Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) wil verandering brengen in deze situatie, door via zogenaamde grassrootsfondsen vrouwelijk leiderschap te ondersteunen en door te pleiten voor beleid en wettelijke kaders waarbinnen de rechten van vrouwen worden gerespecteerd, beschermd en nageleefd. Tegelijkertijd moet GAGGA ervoor zorgen dat geld van fondsen, donoren en andere financiers, terecht komt bij kleine, lokale organisaties en groepen.

GAGGA: Gezamenlijke strijd van de vrouwen- en milieubeweging

Het belangrijkste doel van GAGGA is om de krachten van de vrouwenbeweging en de milieubeweging op cruciale punten te bundelen, beide een impuls te geven en er zo voor te zorgen dat vrouwen op kunnen komen voor hun recht op water, voedselzekerheid en een schone, gezonde en veilige omgeving. GAGGA bouwt voort op de successen en de vooruitgang die de vrouwen- en de milieubeweging hebben geboekt op hun eigen terrein. Over en weer valt er veel van elkaar te leren, en om echte verandering te bewerkstelligen zullen beide bewegingen goed en efficiënt moeten samenwerken.

GAGGA brengt het Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Both ENDS en Mama Cash bij elkaar, met het World Resource Institute (WRI) als strategische partner. FCAM, een Midden-Amerikaans 'grassrootsfonds' dat gevestigd is in Nicaragua, heeft veel ervaring in het ondersteunen van vrouwengroepen. Met FCAM als coördinerende partij wil GAGGA de capaciteiten van grassrootsgroepen samen brengen en versterken, zodat ze kunnen lobbyen mét en vóór vrouwen, om hun recht op water, voedselzekerheid en een schone, gezonde en veilige omgeving te claimen.

De rol van Both ENDS binnen GAGGA

Both ENDS zorgt vooral voor de milieucomponent en voor expertise op het gebied van internationale beleidsbeïnvloeding binnen het programma. Both ENDS ondersteunt binnen GAGGA grassroots-fondsen die op hun beurt lokale milieugroepen ondersteunen, en NGO's en netwerken, om ervoor te zorgen dat ze rechtstreeks deel kunnen nemen in lobby & advocacy-activiteiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast versterkt Both ENDS de capaciteiten van grassroots-groepen om zelf aan beleidsbeïnvloeding te doen.

Samen met de andere partners monitoren we binnen GAGGA hoe duurzaam en sociaal rechtvaardig het beleid en de investeringen van internationale financiële instellingen en nieuwe financiële mechanismen zijn, waarbij de focus ligt op ontwikkeling, klimaat en infrastructuur. Daarnaast stellen we duurzame alternatieven voor.

De GAGGA-website

Een korte video over wat GAGGA doet

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp