Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Publicatie / 2 november 2021

Onlosmakelijk verbonden: gendergelijkheid, klimaat en biodiversiteit

Wereldwijde klimaatverandering, afname in biodiversiteit en voortdurende genderongelijkheid zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Het oplossen van deze urgente uitdagingen moet daarom hand in hand gaan en daar moet iedereen bij betrokken zijn. Vrouwen en meisjes maken de helft van de wereldbevolking uit, maar hun stem wordt onvoldoende gehoord in biodiversiteits-, en klimaatbeleid. Echte verandering, die ongelijke machtsverhoudingen en het ongelimiteerde gebruik van natuurlijke hulpbronnen aanpakt is hard nodig. Nederland kan hierin een cruciale rol spelen.

Dit paper gaat in op de intrinsieke link tussen klimaat, biodiversiteit, en gendergelijkheid en biedt concrete handvaten aan de Nederlandse overheid voor het oppakken van de volgende vier kernaanbevelingen:

  • - Zorg ervoor dat het Nederlandse landbouw-, mensenrechten-, handels-, en investeringsbeleid in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, en de internationale doelen en onze inzet op het bereiken van de gendergelijkheid;
  • - Zet via Nederlands beleid en programma's, tijdens internationale klimaat- en biodiversiteitsconferenties, en bij VN-agentschappen en binnen de EU, nadrukkelijk in op het effectief betrekken van vrouwen en het bevorderen van gendergelijkheid en inclusiviteit in de besluitvorming;
  • - Voorkom dat Nederlands en internationaal klimaatbeleid en programma's juist negatieve effecten hebben op de weerbaarheid van ecosystemen en bevolkingsgroepen, en bestaande machtsstructuren en uitsluitingsmechanismen versterken of in stand houden;
  • - Zorg dat financiering beschikbaar en toegankelijk is voor lokale gemeenschappen en vrouwen, die werken aan ecosysteembehoud- en herstel en effectieve klimaatinitiatieven, en werk aan de bescherming en ondersteuning van vrouwelijke milieu- en mensenrechtenactivisten.
U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer

Voor meer informatie

c

Lees meer over dit onderwerp