Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 3 juni 2020

FGG en GAGGA gaan door!

Afgelopen vrijdag 29 mei is bekend geworden dat zowel de Fair, Green and Global Alliance (FGG) als de Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) zijn geselecteerd als potentiele Strategische Partnerschappen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2021 -2025. Both ENDS is blij dat  de Nederlandse overheid serieus overweegt de financiering  voor deze netwerken voort te zetten, omdat ze laten zien hoe gelijkwaardige samenwerking tussen grassroots organisaties en NGO’s over de hele wereld, blijvende verandering kunnen brengen in de positie van vrouwen, in het respect voor mensenrechten en in verduurzaming van handelsketens en financieringssystemen.

Fair, Green and Global Alliance

De FGG alliantie, waar Both ENDS penvoerder van is, bestaat uit 8 organisaties: IT for Change uit India, Samdhana Institute uit Indonesië en ActionAid, Both ENDS, Mileudefensie, SOMO, Schone Kleren Campagne en TNI uit Nederland. In de komende vijf jaar zal FGG doorgaan met het agenderen van milieu –en mensen rechtenschendingen in de wereld en aandacht te vragen voor de link tussen lokale sociale en milieuproblemen en het mondiale economische systeem.

We blijven samenwerken met honderden organisaties, mensen en bewegingen in de wereld die misstanden aan de kaak stellen en tegelijkertijd werken aan duurzame oplossingen, zodat zij een stem in de besluitvorming krijgen en invloed kunnen uitoefenen op beleid en wet- en regelgeving. Nu we midden in een tijd van herijking zitten, zal de alliantie vooral de organisaties die toekomstbestendige voedsel-, energie- en handelssystemen al sinds jaar en dag in praktijk brengen, volop in de schijnwerpers zetten.

Global Alliance for Green and Gender Action

De GAGGA-alliantie wordt geleid door het Nicaraguaanse vrouwenfonds Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM).  Samen met FCAM en Mama Cash, de andere alliantiepartner, zijn we er in amper vijf jaar tijd in geslaagd om een brug te slaan tussen de vrouwen- en de milieubeweging. Op specifieke thema’s, zoals mijnbouw of de toegang tot land en water voor vrouwen,  is de slagkracht van beide bewegingen al enorm vergroot. 

Met de vernieuwde financiering gaat GAGGA een volgende fase in waarin de link tussen vrouwenrechten en klimaat sterker wordt uitgebouwd. Voor de honderden organisaties, lokale fondsen en bewegingen is de continuering van de financiering uitstekend nieuws in barre tijden. Samen zullen we de coalities en samenwerkingsverbanden tussen vrouwen- en  milieuorganisaties en grassroots groepen continueren en uitbouwen richting de wereldwijde klimaatbeweging.

Niet voor iedereen goed nieuws

Wij zijn blij dat wij het werk van beide allianties hoogtwaarschijnlijk kunnen voortzetten, maar realiseren ons tegelijkertijd dat een flink aantal allianties niet is geselecteerd. Het wegvallen van financiering is eerst en vooral een bittere pil voor alle mensen die via die allianties ondersteund werden in het verbeteren van hun levensomstandigheden. Wij hopen van harte dat er andere manieren gevonden zullen gaan worden om al deze mensen alsnog te blijven ondersteunen.

Lees meer over dit onderwerp