Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Annelieke Douma

Interim directeur • Klimaatfinanciering en adaptatie • Inclusief waterbeheer • Vrouwenrechten • Strategisch coördinator Global Alliance for Green and Gender Action

In deze wereld van steeds grotere ongelijkheid, een klimaatcrisis, en toenemend politiek geweld, zijn er talloze groepen mensen die dapper strijden voor het behoud van hun land, water en bossen en opkomen voor hun mensenrechten. Of zij werken actief aan inspirerende initiatieven die laten zien dat we wel op een duurzame, rechtvaardige en inclusieve manier met onze natuurlijke hulpbronnen en met elkaar om kunnen gaan.

 

Bij Both ENDS kan ik mij inzetten om deze mensen en deze initiatieven te ondersteunen en te verbinden. Om te zorgen dat zij toegang kunnen krijgen tot klimaatgeld. Om te voorkomen dat beleid of investeringen, hier in Nederland of elders, hen onbedoeld of moedwillig tegenwerken. Om lokale realiteiten en ongelijke machtsverhoudingen naar voren te brengen. Ik geloof sterk in de kracht van het maatschappelijk middenveld en het is mooi om samen met onze partnerorganisaties te werken aan een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

2023_Annelieke_small1.jpg
Annelieke Douma