Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 9 november 2023

Both ENDS ziet nieuw leiderschap tegemoet: Annelieke Douma en Karin van Boxtel zijn directeuren ad interim!

Both ENDS heeft vanaf 9 november twee nieuwe interim directeuren: Annelieke Douma en Karin van Boxtel. Na 15 jaar draagt Danielle Hirsch het directeurschap over. Momenteel is zij verkiesbaar voor de lijst GroenLinks / PvdA. Annelieke en Karin zullen leiding geven aan Both ENDS gedurende de transitieperiode naar een nieuwe directeur van Both ENDS. Het duo zit samen met het bestuur en de organisatie vol energie om de komende maanden aan de slag te gaan.

Verbindend leiderschap

Annelieke en Karin zijn al lange tijd werkzaam bij Both ENDS en kennen de organisatie door en door. Beiden hebben ze jarenlang verschillende leidende rollen vervuld. Annelieke: “We staan voor verbindend leiderschap. Zowel ten opzichte van collega’s in de zelforganiserende organisatie van Both ENDS, als richting samenwerkingspartners in binnen- en buitenland”. In deze tijden van verandering en onzekerheid - van de verkiezingen in Nederland tot de klimaatcrisis en toenemende onveiligheid in de landen waar onze partners werken - is dat des te belangrijker.

Connecting people for change

Dat is dan ook de motivatie van Karin voor het interim directeurschap: “Ik zie dat Both ENDS aan de wieg stond van belangrijke veranderingen in de Nederlandse beleidswereld. Kijk naar de toezegging om te stoppen met exportkredietverzekeringen in fossiele projecten, of de Tweede Kamer die steeds meer aangeeft dat een ander handelssysteem nodig is om een voedseltransitie voor elkaar te krijgen. Die veranderingen zijn broodnodig  en daar wil ik samen met het Both ENDS team en partners voor gaan de komende tijd.” Annelieke: “Maatschappelijke organisaties en bewegingen wereldwijd laten zien hoe we wel op een duurzame, inclusieve en rechtvaardige manier met de natuur en elkaar om kunnen gaan. Aan hun initiatieven en ideeën is nu grotere behoefte dan ooit. Ik geloof enorm in de kracht van ons partner netwerk en onze slogan Connecting people for change.”

Brede kennis, groot netwerk

Met hun inhoudelijke achtergrond dekken ze een breed spectrum aan onderwerpen. Annelieke Douma is al vele jaren actief op het gebied van duurzaam waterbeheer, klimaat, gender en vrouwenrechten. Op deze thema’s heeft ze samen met talloze partnerorganisaties van Both ENDS successen neergezet, en mede vorm gegeven aan de samenwerking tussen de milieu- en vrouwenrechtenbeweging in de Global Alliance for Green and Gender Action.

Karin van Boxtel heeft vanuit meerdere rollen bijgedragen aan het Fair, Green and Global programma. Ze is inmiddels in Den Haag – bij ministeries en een flink aantal Kamerleden en ambtenaren –  een bekende figuur, onder andere als gepassioneerd pleitbezorger van duurzame en inclusieve voedselsystemen, landbouw en de rol die Nederland zou moeten nemen in handel en financieringsstromen op het wereldtoneel.

Danielle Hirsch heeft aangegeven niet als directeur bij Both ENDS terug te komen. De organisatie en het bestuur kijken met veel waardering terug op de afgelopen 15 jaar met Danielle als directeur. De komende tijd zal het bestuur van Both ENDS in samenspraak met de organisatie gaan bepalen hoe het directeurschap na 1 mei zal worden vormgegeven.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp