Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 4 juli 2024

Karin van Boxtel nieuwe directeur van Both ENDS

Karin van Boxtel (35) is de nieuwe directeur van milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS. Sinds het vertrek van de vorige directeur, Danielle Hirsch, gaf zij al tijdelijk leiding aan de organisatie samen met Annelieke Douma. Nu is ze definitief aangesteld om Both ENDS nog slagkrachtiger en toekomstbestendig te maken. Karin start op 1 september, tot die tijd blijft de huidige duo-directie op interimbasis actief.

“We zijn enorm blij dat Karin haar directietaken zal continueren,” zegt Leida Rijnhout, bestuursvoorzitter bij Both ENDS. “Na een gedegen procedure, waren het voltallig bestuur en klankbordgroep van medewerkers het er over eens dat zij de juiste persoon is om Both ENDS te leiden. Haar strategische denken, politieke inzichten, engagement en motiverend leiderschap geven ons het vertrouwen dat Karin Both ENDS door de woelige tijden in het huidige Nederlandse politieke klimaat zal kunnen leiden. Samen met alle partnerorganisaties wereldwijd en natuurlijk het team in Utrecht blijft Both ENDS mensenrechten en milieurechtvaardigheid wereldwijd verdedigen.”

Karin werkt al tien jaar voor Both ENDS in verschillende rollen. Ze staat bekend als pleitbezorger van een duurzaam voedselsysteem, waarvoor andere geldstromen en gelijkwaardige handel nodig zijn. “In de wereld is besluitvormingsmacht helaas nog steeds zeer oneerlijk verdeeld,” zegt ze. “Daar ligt de sleutel voor verandering: zeggenschap eerlijker verdelen en samen werken aan de goede oplossingen. Both ENDS doet dat door  partnerorganisaties over de hele wereld te versterken zodat ze mee kunnen doen in besluitvorming. Dit kan alleen door feministische waarden en klimaatrechtvaardigheid centraal te stellen, en het leiderschap van vrouwen en jongeren te versterken. Het mooie vind ik dat Both ENDS zelf ook op deze manier is georganiseerd. Met veel eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing, wordt ook binnen onze eigen organisatie besluitvormingsmacht verdeeld en leiderschap gestimuleerd.”

Connecting people for change

Both ENDS werkt vanuit de kracht van een gigantisch internationaal partnernetwerk van bijna 500 vrouwenorganisaties, boerenorganisaties, milieu- en mensenrechtenvoorvechters en jongerengroepen. “Helaas worden zij nog te vaak de mond gesnoerd en dat is niet meer van deze tijd” zegt Karin, die start op een moment dat Nederland op een andere manier naar haar buitenlandbeleid is gaan kijken. “Juist nu is het zaak om de open, internationale blik te behouden en te zorgen dat wat Nederland doet, ook echt positieve impact heeft elders. Alleen samen zorgen we voor stabiliteit en veiligheid in de wereld. . Laten we democratische waarden en solidariteit bewaken zodat we ons als Both ENDS en als Nederland kunnen blijven inzetten voor voorvechters van een eerlijke, duurzame en leukere wereld.”

Biografie: Van Afrika tot de Veluwe

Karin startte met een achtergrond in Internationale Ontwikkelingsstudies en met ervaring in Senegal, Burundi en Kameroen bij Both ENDS in 2015 op duurzaam landgebruik- en beheer. Kort daarna werd ze projectleider van het Fair, Green and Global programma waarmee ze ook haar inhoudelijke focus verbreedde naar publieke financieringen en eerlijke handel, vaak in relatie tot het voedselsysteem. Daarnaast is Karin actief in fundersnetwerken en volgt ze politieke- en beleidsontwikkelingen in Den Haag op de voet. Wonend aan de rand van de Veluwe, geniet ze als buitenmens van haar moestuin, wandelingen in het bos met haar hond en doet ze haar inkopen liefst bij lokale producenten/boeren

 

Download Persbericht

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp