Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Brief / 24 april 2023

Brief van 60+ organisaties en wetenschappers aan ministers: Nederland kan met Landbouwakkoord internationale voetafdruk verkleinen

In Nederland spreken de overheid, boerenorganisaties, ketenpartijen en natuur- en milieuorganisaties over het Landbouwakkoord. Dat akkoord richt zich op de landbouwsector in Nederland, terwijl ons land door onze agrarische handelspositie en productie en consumptie nauw verbonden is met het buitenland. Daarna volgt een internationale strategie duurzame landbouw. Een flinke hervorming van de landbouw en het voedselproductiesysteem, waar Nederland niet alleen in eigen land maar ook in internationaal verband deel van uitmaakt, is dringend nodig, vinden ondergetekende organisaties. Hoe die hervorming eruit zou kunnen zien, zetten wij - een collectief van Nederlandse en internationale maatschappelijke organisaties, landbouworganisaties en -bedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers - uiteen in dit manifest.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp