Both ENDS

En
Nl
Zoeken
 

Kom naar het Grote Coherentiedebat in Nieuwspoort!

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) - onder andere op het gebied van armoedebestrijding en voedselschaarste - te bereiken kijkt de politiek vooral naar hoe ontwikkelingssamenwerking daaraan kan bijdragen. Maar dat is lang niet het hele verhaal. Nederland is zeer actief in het buitenland, in handel, investeringen, landbouw, veeteelt, infrastructuur, dienstverlening etc. Ook en juist dáár moet aan knoppen gedraaid worden om de SDG's te halen.

for social

Om te voorkomen dat wat ons ontwikkelingsbudget opbouwt, door onze eigen onduurzame handel weer wordt afgebroken, zijn een decennium geleden de ministeries voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking al bij elkaar gevoegd onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Evaluaties tonen dat er sinsdien onder andere meer bewustzijn is gecreëerd op het gebied van internationaal verantwoord ondernemen (IMVO).

Actieplan Beleidscoherentie

Nederland heeft nu een nieuw Actieplan Beleidscoherentie om de negatieve effecten van Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden nog beter tegen te gaan. Want alles wat te maken heeft met ons buitenlandbeleid en de kapitaalstromen die ermee samenhangen, ook dat wat níet onder het ministerie van Buitenlandse Zaken valt, heeft een enorme impact op het wel of niet halen van de SDG-doelen. Zo liggen veel beslissingen over ons beleid rond internationale investeringen in landbouw, veeteelt en infrastructuur overzee, bij de ministeries van Economische Zaken, Financiën en LNV.

Hoe kun je voorkomen dat de verschillende ministeries elkaar niet tegenwerken? Dat ze in plaats daarvan juist de handen ineenslaan voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen? Hoe kun je beleidscoherentie ook inbedden in andere ministeries van het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen? En: biedt het nieuwe actieplan de oplossing?

Het Grote Coherentiedebat

Vice Versa, Building Change en de Fair, Green and Global Alliance organiseren op woensdagmiddag 18 januari 2023 samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken het Grote Coherentiedebat, waarin een aantal belangrijke thema's, zoals voedsel en handel en circulaire economie aan de orde komen.

Met onder anderen:

Christiaan Rebergen (ministerie van Financiën) Kitty van der Heijden (ministerie van Buitenlandse Zaken), Niels Redeker (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Agnes Mulder (CDA), Eva Akersloot (PvdD), Jan Klink (VVD) en Danielle Hirsch (Both ENDS).

Voor meer informatie en aanmelden:

website Vice Versa