Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 12 July 2021

WOB-verzoeken rondom exportsteun voor Mozambique gasproject

Begin dit jaar ondersteunde de overheid Nederlandse bedrijven met verzekeringen ter waarde van 903 miljoen euro, om hun deelname aan een gigantisch aardgasproject
in het Noorden van Mozambique mogelijk te maken. Both ENDS is al jaren, samen met partners uit Mozambique en Nederland, in gesprek met de exportkredietverzekeraar Atradius DSB en de verantwoordelijke ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken over de mogelijke financiële, milieu- en sociale risico's van het gasproject. 

Onbegrijpelijk besluit

Noch wij, noch de Mozambikaanse organisaties die de boeren- en vissersfamilies in het gebied rondom het gasproject respresenteren, begrijpen dan ook hoe de ministeries de beslissing voor de exportkredietverzekeringen hebben kunnen nemen. Terwijl enorme sociale, milieu- en veiligheidsrisico's rond dit project zich aandienen, weigert de overheid inzicht te geven in hoe de bedrijven die bij het project betrokken zijn, deze risico's denken te minimaliseren en te beheersen.

WOB-verzoeken en ingebrekestelling

Om deze essentiële informatie op tafel te krijgen dienden we op 7 december, samen met Milieudefensie, Friends of the Earth Europe en SOMO, WOB-verzoeken in
bij het ministerie van Financiën, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Atradius DSB. Nog altijd hebben wij geen besluiten op onze verzoeken ontvangen. Na overleg eind juni met het ministerie van Financiën bleek dat de termijn mogelijk nog verder overschreden zal worden, zelfs tot na het zomerreces. Omdat ze de wettelijke beslistermijn fors overschrijden, zijn de ministers en Atradius DSB door ons formeel in gebreke gesteld. Via een brief verzoeken wij de overheid alsnog uiterlijk voor 13 juli 2021 op de WOB-verzoeken te besluiten.

 

Meer informatie:

Lees hier de ingebrekestelling

De samenwerkende organisaties stuurden eerder dit jaar al brieven over de situatie in Mozambique naar:

minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

staatssecretaris Vijlbrief van Financiën

Kernvragen die we hopen te beantwoorden met de WOB-verzoeken:

  • Op basis waarvan heeft Nederland de afweging gemaakt om de exportkredietverzekeringen te geven?
  • Hoe zijn veiligheidsrisico's van het project meegenomen in de beoordeling, en hoe worden die gedurende de looptijd van het project geminimaliseerd?
  • Wat is er gebeurd met alle zorgen die maatschappelijke organisaties hebben ingediend?
  • Had de Nederlandse overheid de polis nog kunnen afwijzen nadat de dekkingstoezegging was gegeven in zomer 2020?

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp