Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 mei 2022

Reactie op Kamerbrief over uitvoering van de Glasgowverklaring

Both ENDS en 95 andere organisaties* hebben vandaag een brief gestuurd aan Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij en de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher om hen op te roepen de Glasgowverklaring onverkort na te komen. In deze verklaring, die Nederland en 33 andere landen tijdens de klimaattop in Glasgow hebben ondertekend, is afgesproken om direct publieke steun voor fossiele projecten te stoppen per eind 2022.

Op dit moment is Nederland bezig concreet beleid op te stellen om de Glasgowverklaring uit te voeren, waarover op 7 april een voortgangsbrief naar de Kamer is gestuurd. Wij grijpen deze gelegenheid aan om Nederland en de andere ondertekenaars van de verklaring aan te sporen tot ambitieus beleid.

Geen ruimte voor vertraging en afzwakking

We maken ons zorgen dat er onder druk van grote ontvangers van overheidssteun te veel uitzonderingen worden ingebouwd, zoals een langere transitieperiode of uitgebreide compensatieregelingen. Alleen uitzonderingen die het behalen van de 1,5 graden doelstelling van Parijs niet in de weg staan, zijn wat ons betreft een optie. Zaken zoals "gas als transitiebrandstof" maken ons alleen maar langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en zijn daarom wat ons betreft geen oplossing.

Kom de Glasgowverklaring na

In Glasgow hebben 34 landen (waaronder Nederland) en 5 financiële instituties beloofd om per eind 2022 te stoppen met overheidssteun voor fossiele projecten in het buitenland. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven vanaf 2023 niet meer kunnen rekenen op financiële steun en garanties voor de fossiele projecten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de exportkredietverzekering, waarmee landen bedrijven helpen te verzekeren tegen betalingsrisico's bij dit soort projecten.

De wetenschap laat zien dat het bittere noodzaak is om fossiele brandstoffen uit te faseren en het is daarbij cruciaal dat overheden stoppen met hun ondersteuning hiervan. Daarom moeten zij hun beloften in het kader van de Glasgowverklaring nakomen. We dringen er daarom bij Nederland op aan om niet de grenzen van de verklaring op te zoeken en ook andere landen aan te sporen de Glasgowverklaring helemaal na te komen.

Eerlijke transitie

Daarnaast is het belangrijk dat Nederland zich inspant voor meer financiering voor de omslag naar een duurzame economie, gebaseerd op de 'just transition' principes zodat ontwikkelende landen hiervan profiteren. Bijvoorbeeld door fondsen beschikbaar te stellen voor kleinschalige zonne-energieprojecten.

*Samen met onze 95 partnerorganisaties uit binnen- en buitenland stuurden we een soortgelijke brief naar de regeringen van een aantal andere landen die de verklaring hebben ondertekend: Canada, Duitsland, El Salvador, Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland en Portugal

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp