Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 augustus 2017

Politici vragen om duurzame exportondersteuning

Both ENDS publiceerde afgelopen juni een rapport waarin duidelijk wordt dat Nederland via exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (ADSB) op grote schaal de fossiele brandstoffensector ondersteunt. Tussen 2012 en 2015 verleende ADSB in naam van de Nederlandse staat voor miljarden euro’s verzekeringen en garanties aan fossiel gerelateerde exportprojecten. Deze ondersteuning is totaal niet in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, vinden ook politici Van Raan (PvdD) en Beckerman (SP), en daarom stelden zij op 20 juni dit jaar vragen aan de staatssecretarissen van Financiën en Infrastructuur en Milieu.

Ze vroegen hen onder andere of de overheid van plan is om verzekeringen voor fossiele projecten af te bouwen en meer in te zetten op duurzame energie. Het ministerie van Financiën antwoordde op 12 juli jl. dat de exportkredietverzekering inderdaad veel ondersteuning geeft aan de fossiele sector. Maar omdat de exportkredietverzekering geen instrument is om zelfstandig klimaatdoelstellingen mee te bewerkstelligen ziet het ministerie geen reden tot het afbouwen van die steun. De overheid verwacht dat ‘de exportkredietverzekeringsportefeuille de komende jaren langs natuurlijke weg steeds meer zal verschuiven in de richting van duurzame projecten.’ En, zo vindt het ministerie: ‘Door het Nederlandse bedrijfsleven buiten de deur houden bij fossiele projecten die toch plaats zouden vinden, is het klimaat niet geholpen.’

 

Maak exportkredietverzekeringen Paris Proof

De trend naar meer duurzaam valt inderdaad te verwachten, maar de urgentie van het klimaatprobleem en de daarover gemaakte afspraken in Parijs vragen een veel actievere houding van overheden. Ook de Europese Commissie vindt dat, zoals blijkt uit het antwoord op vragen van Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks EU) naar aanleiding van het Both ENDS-rapport. ‘Hoewel de Commissie van mening is dat de exportkredietactiviteiten van de lidstaten in de Overeenkomst van Parijs niet rechtstreeks worden behandeld, moet op dit gebied zoals voor alle overheidsactiviteiten, ook [door elke nationale overheid] naar behoren rekening worden gehouden met de centrale doelstellingen van de overeenkomst.’ In onze eigen woorden: overheden moeten hun exportkredietverzekering Paris Proof maken.

 

Steun alleen sectoren die gestimuleerd moeten worden

Ook Van Raan en Beckerman waren ontevreden met de antwoorden die de staatssecretaris van Financiën gaf op hun vragen, dus stelden zij op 21 augustus vervolgvragen. Ze willen onder andere dat de Nederlandse regering het exportkredietverzekeringinstrumentarium gaat gebruiken voor economische sectoren die we willen stimuleren, bijvoorbeeld de hernieuwbare-energiesector, en niet voor sectoren die we moeten afbouwen, zoals de fossiele-energiesector. Het ministerie zou bovendien transparant moeten zijn over de ondersteuning voor fossiel, een afbouwplan voor fossiel maken en rapporteren over de ondernomen stappen. Dat is ook in lijn met de motie van Dik-Faber (CU) en Van Veldhoven (D66) die in mei 2016 werd aangenomen, over de bijdrage die de financiële sector aan de klimaatdoelstellingen.

 

Both ENDS hoopt dat een nieuwe regering besluit om exportondersteuning voor fossiel af te bouwen. Zie voor meer achtergrondinformatie onze speciale pagina 'Paris Proof Export Support

 

##ParisProof new

 

 (Foto boven: Scheepswerf in de Haven van Suape (Brazilie), waar onder andere pijpenleggers worden gebouwd ten behoeve van de fossiele industrie)

 

Lees meer over dit onderwerp