Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Publicatie / 18 juni 2017

Paris Proof Export Support: why and how the Dutch government must exclude credit support for fossil fuel

Een van de belangrijkste instellingen die overheden inzetten om hun eigen private sector te ondersteunen, is de zogenaamde exportkredietverzekeraar. Deze verleent namens de staat verzekeringen en garanties aan bedrijven die zaken doen in het buitenland, om zo de financiële risico’s van deze ondernemers te verkleinen. Deze ondersteuning maakt het bedrijven makkelijker om toegang te krijgen tot financiering van bijvoorbeeld private banken. 

Both ENDS maakte een analyse van alle transacties van ADSB in de periode 2012-2015, waaruit bleek dat Atradius DSB, de exportkredietfaciliteit die namens de Nederlandse staat exportkredietvezekeringen en garantis verleent, voor een totaal van € 7,4 miljard projecten verzekerde die relateren aan de fossiele-brandstoffensector. Dat is meer dan tweederde van de totale waarde die ADSB in die periode verzekerde. 

Investeren in een toekomst die draait op de winning van fossiele brandstoffen, wordt nog steeds aantrekkelijk gemaakt voor private bedrijven en banken, ook al strookt die praktijk in het geheel niet met de toezeggingen die zijn gedaan in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. 

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer

Voor meer informatie

cCover_Paris_Proof-small

Lees meer over dit onderwerp