Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 17 februari 2021

Scenario’s voor verduurzaming van de Nederlandse exportsteun

Eind 2020 zegde Staatssecretaris Vijlbrief in een debat in de Tweede Kamer toe om scenario's te ontwikkelen om de exportkredietverzekering van de Nederlandse staat in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Een mooie stap in de goede richting, en naar aanleiding daarvan organiseren de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken aanstaande vrijdag 19 februari een stakeholdermeeting. De toezegging en de meeting zijn uitkomsten van jarenlange en steeds grotere druk vanuit Both ENDS en andere maatschappelijke organisaties om dit belangrijke instrument om buitenlandse investeringen te stimuleren, te verduurzamen.

Bij de stakeholderbijeenkomst zijn exporteurs, banken, werkgevers en werknemers organisaties, wetenschappers en NGO's, waaronder Both ENDS aanwezig. In een gezamenlijke nota doen Both ENDS, Milieudefensie en Oil Change International aanbevelingen voor de door de ministeries te ontwikkelen scenario's voor de vergroening van de Nederlandse exportkredietverzekering.

Wat is een exportkredietverzekering?

Nederlandse bedrijven die in het buitenland zaken doen, kunnen zich niet altijd op de 'reguliere markt' verzekeren tegen mogelijke risico's die hun activiteiten over de grens met zich meebrengen. Dat geldt vooral voor grote projecten met grote financiële risico's, vaak in armere, minder stabiele landen.

Om dat soort projecten overzee toch mogelijk te maken, biedt de Nederlandse overheid - via haar exportkredietverzekeraar Atradius Duch State Business – in dat soort gevallen exportkredietverzekeringen aan. Het exporterende bedrijf betaalt een premie, de overheid betaalt in geval van schade het bedrijf en probeert dit te verhalen op de partijen in het land waar de schade is opgelopen.

Exportsteun in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs

Twee derde van de exportondersteuning die op deze manier door het ministerie van Financiën wordt verleend, gaat naar grote, risicovolle projecten die gerelateerd zijn aan de fossiele sector. Dat druist volledig in tegen de klimaatambities van ons land en tegen het Klimaatakkoord van Parijs dat we in 2015 hebben ondertekend.

Both ENDS pleit samen met haar partners al jaren voor om exportondersteuning fossielvrij en duurzaam te maken. Steeds meer organisaties en politieke partijen ondersteunen actief deze oproep. Dit alles heeft ertoe geleid dat ook de politiek zich is gaan buigen over de vraag of exportkredietverzekeringen aan bepaalde duurzaamheidseisen zouden moeten voldoen, en zo ja, hoe dit kan worden vormgegeven. De multi-stakeholderbijeenkomst leidt hopelijk tot concrete, uitvoerbare en vooral effectieve scenario's voor de verduurzaming van de Nederlandse exportsteun.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp