Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Publicatie / 8 February 2018

Bescherming voor klimaatvervuilers: Nederlandse investeringsverdragen als obstakel voor de energietransitie

Gas-, olie- en kolenbedrijven genieten via investeringsverdragen en het daarin opgenomen 'investor-to-state dispute settlement' (ISDS)-mechanisme vergaande investeringsbeschrming. Bedrijven kunnen een claim bij een overheid in te dienen als zij van mening zijn dat zij winst mislopen, bijvoorbeeld wanneer deze overheid de gas-, olie, of kolenwinning terug wil dringen. Om hoge claims te voorkomen, besluiten overheden vaak om af te zien van dit soort besluiten. De wereldwijde energietransitie wordt hierdoor ernstig vertraagd en de kosten lopen op.

 

Dit rapport van Milieudefensie en Both ENDS concludeert dat Nederland hier een grote rol in speelt: De vijf grootste olie- en gasbedrijven in de wereld hebben in Nederland minimaal 140 brievenbusfirma's waarmee ze aanspraak kunnen maken op investeringsbescherming. Veel claims lopen dan ook via ons land: Nederland is zelfs wereldwijd het tweede land wat betreft ISDS-zaken die gerelateerd zijn aan fossiele brandstoffen. 

U moet toestemming geven voor het plaatsen van cookies om dit document te kunnen bekijken met de ISSUU viewer

Voor meer informatie

cBits_Rapport_bescherming_klimaat_vervuilers_omslag

Lees meer over dit onderwerp