Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Voor de pers / 23 september 2020

Rapport: Klimaatplannen olie- en gasreuzen onvoldoende om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen

Olie- en gasbedrijven beweren vaak dat zij een deel van de oplossing voor de klimaatcrisis zijn, maar de realiteit is heel anders. In deze vandaag uitgekomen publicatie worden de huidige klimaatplannen van acht van de grootste olie- en fossielgasbedrijven - BP, Chevron, Eni, Equinor, ExxonMobil, Repsol, Shell en Total - geanalyseerd. En wat blijkt: met geen enkele van de in het onderzoek geëvalueerde klimaatstrategieën, plannen en toezeggingen wordt het belangrijkste klimaatdoel van Parijs - de opwarming van de aarde moet onder 1,5 graden Celcius blijven - gehaald.  

"Dit onderzoek laat opnieuw zien dat olie- en gasbedrijven uit zichzelf veel te weinig ondernemen om te voldoen aan de internationaal afgesproken klimaatdoelen, en dat overheidsregulering heel hard nodig is", zegt Niels Hazekamp van Both ENDS. "Ook is weer duidelijk dat de Klimaatzaak tegen Shell, waarin Both ENDS mede-eiser is, niets te vroeg komt. En niet alleen de olie-en gasbedrijven zelf moeten hun verantwoordelijkheid nemen, maar ook al die financiers die, ondanks dat alle seinen op rood staan, scheutig in de fossiele sector blijven investeren. Wij roepen al jaren onder andere pensioenfondsen op om investeringen in een sector die de wereld naar de knoppen helpt, zo snel mogelijk af te bouwen. Ik hoop van harte dat dit onderzoek ze helpt bij die beslissing."

***************************************************

Het vandaag gepubliceerde persbericht:

AMSTERDAM / WASHINGTON, 23 september 2020 

Ook de meest recente klimaatplannen van Shell, BP, Total en ENI blijken bij lange na niet genoeg om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graag Celcius; dé grens waarbij de wereldwijde gevolgen van klimaatverandering mogelijk nog omkeerbaar zijn. De plannen van de 8 onderzochte olie- en gasgiganten blijken bij een grondige check veel minder solide dan de bedrijven het publiek willen doen geloven. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport Big Oil - Reality Check van Oil Change International in samenwerking met Milieudefensie, SOMO en Both ENDS.

Donald Pols van Milieudefensie: "Begin december staat Milieudefensie eindelijk tegenover Shell in de rechtbank en vragen we de rechter Shell te laten stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Uit dit rapport blijkt dat die stap keihard nodig is, de overheid faalt bij de handhaving en uit zichzelf zullen olie- en gasbedrijven nooit genoeg doen om de klimaatcrisis aan te pakken."

Groene woorden gitzwarte daden

Olie- en gasgiganten rollen op dit moment over elkaar heen met het uitspreken van allerlei groene ambities en Shell zegt het klimaatakkoord van Parijs zelfs 'te omarmen'. Ook zegt Shell op korte termijn te komen met kostenreducties voor de transitie. Dat dit concreet weinig betekent voor milieu en klimaat bleek afgelopen vrijdag, toen Shell nieuwe proefboringen aankondigde in het noordpoolgebied bij Alaska.

Rhodante Ahlers (SOMO) noemt die beslissing in het licht van het rapport onbegrijpelijk en rampzalig voor de strijd tegen klimaatverandering. "Dit toont eens te meer aan dat onze overheden dringend actie moeten ondernemen om de olie- en gassector aan te pakken. Een eeuw van giftige praktijken zou voldoende reden moeten zijn om van oliebedrijven als Shell te eisen dat zij vandaag beginnen met het opruimen van hun troep, het vergoeden van de geleden schade en het investeren in een eerlijke energietransitie." 

Wat minimaal nodig is wordt niet gehaald

Big Oil - Reality Check is de eerste analyse die op basis van de Rystad Energy database de klimaatambities per bedrijf nauwkeurig heeft vergeleken met de stappen die minimaal nodig zijn om de opwarming te beperken tot 1,5ºC. Eerder onderzoek door OCI liet zien dat zelfs als het wereldwijde gebruik van steenkool van de ene op de andere dag zou worden afgebouwd, het nog steeds essentieel is dat ook het gebruik van olie en gas de komende jaren fors wordt afgebouwd.

Acht checks, acht onvoldoendes

De OCI-onderzoekers hebben daarom gekeken of met de aangekondigde klimaatplannen de bestaande olie- en gasreserves in de grond zullen blijven, of er nog wordt gezocht naar nieuwe olie- en gasbronnen en of de productie nog vóór 2030 omlaag wordt geschroefd. In totaal zijn de plannen van de olie- en gasreuzen op tien punten langs de meetlat gelegd. Van de 8 onderzochte bedrijven scoorde geen enkel bedrijf een voldoende.

"Oliemaatschappijen reageren met hun klimaatplannen op de groeiende druk van het publiek. Maar de plannen zijn bedrieglijk en vooral gericht op het beschermen van bedrijfsresultaten", zegt David Tong, senior campagnevoerder bij Oil Change International en hoofdauteur van het onderzoek. "Een 'reality check' was dus dringend nodig, zodat ook investeerders niet worden misleid op de manier waarop Big Oil het publiek al decennia misleidt."

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp