Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Voor de pers / 24 oktober 2019

Persbericht: Deze vijf criteria helpen investeerders te kiezen voor groen

Persbericht 24 oktober 2019

Vanaf vandaag kunnen investeerders aan de hand van vijf criteria toetsen of bedrijven in de fossiele sector actief werken aan het afbouwen van hun fossiele activiteiten. Nog teveel investeerders lijken huiverig om de overstap te maken naar een rendabele toekomst van duurzame energie, en daar moeten deze criteria bij helpen. De organisaties DivestInvest Network, Sustainable Energy (Denemarken) en Both ENDS (Nederland) publiceren vandaag het rapport 'Managed Decline of Fossil Fuel Businesses', waarin de vijf criteria zijn beschreven. Zo helpen ze investeerders beleggingen te kiezen die in lijn zijn met het Parijsdoel 'max 1,5 graden Celsius opwarming'. Het advies wordt met opzet gepresenteerd op de World Pension Summit, want vooral investeerders van pensioenfondsen kunnen hier meer verantwoordelijkheid in nemen.

Lars Jensen, Senior Analist bij Sustainable Energy en mede-auteur van het rapport: "Dit rapport helpt investeerders te toetsen in welke mate fossiele-brandstoffenbedrijven al bezig zijn met de energietransitie. Op basis daarvan kunnen investeerders besluiten hun aandelen in bepaalde bedrijven die niet voldoen aan de criteria, af te stoten. Investeerders kunnen ook in hun beleid duidelijk aangeven dat ze alleen zullen herinvesteren in fossiele bedrijven als ze voldoen aan deze vijf criteria."

De vijf criteria waaraan bedrijven in de fossiele sector zouden moeten voldoen:

1. Geen lobby voor beleid dat het halen van het doel van maximaal 1,5°C opwarming minder waarschijnlijk maakt.
2. Geen geld voor nieuwe exploratieactiviteiten.
3. Geen goedkeuring voor nieuwe fossiele projecten of nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen.
4. Een duidelijk plan om de bestaande winning van fossiele brandstoffen af te bouwen.
5. Beloningen ter ondersteuning van de afbouw van het winnen van fossiele brandstoffen.

World Pension Summit

Het rapport wordt vandaag gepresenteerd tijdens de World Pension Summit in Den Haag, waar meer dan 300 afgevaardigden uit de internationale pensioenwereld samenkomen. De Summit besteedt dit jaar voor het eerst aandacht aan de belangrijke rol die pensioenfondsen juist kunnen hebben in groene financiering. Dat is niet voor niets: pensioenfondsen zijn goed voor een slordige 27 biljoen US dollar aan investeringen in OESO landen en een flink deel daarvan is gerelateerd aan de fossiele energie.

"In veel landen, ook in Nederland, kunnen mensen hun pensioenfonds niet zelf kiezen", zegt Cindy Coltman van Both ENDS. "Hun geld wordt, zonder dat ze daar enige invloed op hebben, door pensioenfondsen belegd in de fossiele sector. Dat is niet alleen klimaatonvriendelijk, maar op de langere termijn ook helemaal niet rendabel. Het zijn zeer risicovolle beleggingen. Pensioenfondsen moeten bij uitstek ver vooruit kijken en hun verantwoordelijkheid nemen."

Nog lang niet op koers

Mensen over de hele wereld maar vooral op het zuidelijk halfrond, ondervinden al dagelijks aan den lijve de gevolgen van klimaatverandering. Om dat proces te stoppen is in het Parijs-akkoord afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 graden Celsius. Alle zeilen moeten worden bijgezet om dat doel te halen, want wereldwijd liggen we nog lang niet op koers. De organisaties roepen investeerders op om te stoppen met investeren in fossiel en in plaats daarvan te investeren duurzame energie, want alleen als iedereen meegaat kan klimaatverandering een halt worden toegeroepen.

Meer informatie: 

Het rapport Managed Decline of Fossil Fuel Businesses

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp