Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 9 mei 2018

ABP belooft groen maar houdt vast aan fossiel

Pensioenfonds ABP investeerde in 2017 500 miljoen euro méér in kolen, olie en gas dan het jaar ervoor; in totaal 10,9 miljard euro. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Both ENDS, Fossielvrij NL en urgewald. De investeringen in fossiel staan niet alleen in schril contrast met de claim van het pensioenfonds dat het grote successen boekt in zijn klimaatbeleid, maar druisen ook in tegen het klimaatakkoord van Parijs. In tegenstelling tot de internationale koplopers onder de pensioenfondsen, blijft ABP onverminderd investeren in de fossiele-energiesector.

"Voor het tweede jaar op rij geeft ABP het verkeerde signaal door zijn investeringen in de kolen-, olie- en gasindustrie te vergroten, terwijl het in 2020 een duurzaam pensioenfonds wil zijn", zegt Chris Roorda van ABP-Fossielvrij. "ABP vermeldt trots dat de zogenoemde CO2-voetafdruk nu verkleind is en kijkt hierbij naar de uitstoot van de bedrijven waarin het belegt en de uitstoot bij de productie van de door die bedrijven ingekochte energie. Maar de fossiele brandstoffen die uit de grond worden gehaald, worden uiteindelijk natuurlijk verbrand en leiden dus tot CO2 -uitstoot. Die extra uitstoot wordt nu helemaal niet meegenomen in ABP's berekeningen."

Afhankelijkheid van fossiel

Omdat investeringen in de fossiele sector zo groot zijn dat ze pas na twintig tot dertig jaar winst opleveren, zorgen ze bovendien dat de wereld nog decennialang afhankelijk blijft van fossiele brandstoffen en dat er veel meer CO2 wordt uitgestoten dan het klimaat aankan. "En dat terwijl overduidelijk is dat kolen, olie en gas juist zoveel mogelijk onder de grond moeten blijven", zegt Roorda.

Shell en ExxonMobil

Het grootste deel van de extra investeringen van ABP in de fossiele sector ging naar Shell en ExxonMobil. Deze bedrijven staan in de top-10 van grootste vervuilers ter wereld en zijn van Groningen tot Nigeria berucht om hun schade aan de omgeving en ontwrichting van lokale gemeenschappen. ABP investeerde niet alleen extra in de olie- en gasindustrie, maar ook in de nog sterker klimaatvervuilende kolenindustrie: 265 miljoen méér dan het jaar ervoor. De totale investeringen in de fossiele-brandstoffensector kwamen daarmee uit op maar liefst 10,9 miljard euro.

Nederlandse pensioeninleg naar fossiele sector: immoreel.

Dit alles is niet te rijmen met de klimaatafspraken die gemaakt zijn onder het Parijs-akkoord, en met ABP's eigen Visie 2020 die ABP in december 2015 lanceerde. "Het is immoreel en onvoorstelbaar dat de inleg van miljoenen deelnemers van ABP wordt geïnvesteerd in een sector die klimaatverandering veroorzaakt, enorme milieuschade aanricht en zorgt voor grove mensenrechtenschendingen", zegt Cindy Coltman van Both ENDS, co-auteur van het rapport. "Redenen genoeg voor ABP om zo snel mogelijk haar beloften waar te maken en te stoppen met investeren in fossiel. Collega-pensioenfondsen BPL en PME in Nederland en pensioenfondsen in bijvoorbeeld Noorwegen, Zweden en Denemarken laten zien dat dit wel degelijk mogelijk is."

Het rapport 'Still Dirty, Still Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP' wordt vandaag, tegelijk met het duurzaamheidsrapport van ABP, gepubliceerd.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp