Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 14 mei 2017

Rapport: koleninvestering van ABP is een groot probleem

Pensioenfonds ABP investeerde eind 2016 zo’n twee miljard euro méér in de fossiele energie-industrie dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het rapport ‘Dirty & Dangerous: the fossil fuel investments of Dutch pension fund ABP’, dat vandaag is gepubliceerd door Both ENDS, het Duitse urgewald en Fossielvrij NL. Het rapport bekritiseert deze investeringen vanwege de impact op het klimaat en de rampzalige gevolgen voor de mensen in de gebieden waar kolen, olie en gas worden gewonnen.

Kolen

ABP’s totaal aan investeringen in kolen, de grootste klimaatvervuiler, was 4.3 miljard euro in december 2016. Dat is 18% meer dan een jaar eerder.  “Dat staat in schril contrast met de intentie om in 2020 een volledig duurzaam pensioenfonds te zijn, zoals ABP vorig jaar aankondigde”, zegt Cindy Coltman van Both ENDS. “Om dat te bereiken zou ABP allereerst alle investeringen in kolen moeten afstoten, maar het tegendeel is gebeurd.”

 

Een groot aantal kolenbedrijven waarin ABP investeert heeft plannen om de capaciteit uit te breiden. “Bij elkaar opgeteld gaat het om meer dan 239.000 megawatt, dat is bijna vijf keer zoveel als heel Rusland nu bezit, en meer dan vijftig keer de kolencapaciteit van Nederland”, zegt Heffa Schucking van urgewald. “Dat valt in het licht van de klimaatafspraken van Parijs natuurlijk niet te verkopen."

 

Olie en gas

De investeringen in olie- en gasbedrijven namen verleden jaar zelfs met 23% toe, tot 6.9 miljard euro in december 2016.  Uitschieters zijn ExxonMobil (832 miljoen euro) en Shell (472 miljoen euro).

 

Liset Meddens van Fossielvrij NL: “Het is unacceptabel dat deze bedrijven blijven zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden. Als we alle reserves uit de olie- en gasvelden die op dit moment operationeel zijn gebruiken, zou de temperatuur op aarde al veel meer dan 2 graden Celsius stijgen".

 

Menselijk leed

Behalve de gevolgen die het gebruik van fossiele brandstoffen hebben voor het klimaat, heeft de winning ervan maar al te vaak rampzalige gevolgen voor mensen en hun leefomgeving in de gebieden waar kolen, olie en gas worden gewonnen.

 

In Indonesië bijvoorbeeld investeert ABP in de drie bedrijven achter de bouw van de Batang Power Plant, de grootste kolenenergiecentrale in Indonesië. Protesterende omwonenden worden door deze bedrijven geïntimideerd en bedreigd, onder toeziend oog van de plaatselijke politie. Toch heeft ABP tussen juni en december 2016 haar investeringen in deze bedrijven uitgebreid.

 

ABP heeft ook een belang van 379 miljoen euro in drie van de grootste kolenmijnbedrijven in Colombia: BHP Billiton, Glencore en Anglo American. De winning van kolen uit Colombia gaat gepaard met grof geweld tegen de lokale bevolking, huisuitzettingen, verdwijningen en moorden.

 

“De voorbeelden uit ons rapport geven pensioenspaarders bij ABP zicht op de lokale gevolgen van de projecten waarin hun pensioengeld wordt geïnvesteerd”, zegt Coltman van Both ENDS.

 

Ambitieniveau verhogen

Heffa Shucking: "Ons rapport kan beschouwd worden als een schaduwrapport van het ‘Duurzaam en Verantwoord Rapport 2016’, dat afgelopen maandag 8 mei door ABP zelf werd gepubliceerd. ABP heeft goede intenties, maar op dit moment is niet duidelijk onder welke voorwaarden en binnen welke periode ABP haar investeringen in fossiele brandstoffen gaat terugtrekken. We willen ABP stimuleren om de ambities van het investeringsbeleid aan te scherpen.”

 

“ABP lijkt niet te beseffen dat juist door te blijven investeren in de fossiele-brandstoffensector, deze sector extra gestimuleerd wordt”, zegt Meddens van Fossielvrij.NL. ”Het gaat niet alleen om de winning van kolen, olie en gas, maar ook om de hele infrastructuur eromheen. Havens, pijpleidingen, centrales, wegen, dat hele circus moet worden opgetuigd voor een energievorm waarvan we internationaal juist hebben gezegd dat we er zo snel mogelijk vanaf willen!”

 

De auteurs van het rapport roepen ABP dan ook op om en veel meer openheid van zaken te geven over de investeringen in de fossiele-brandstoffensector, om alle investeringen in kolen nog voor het eind van 2017 terug te trekken en om in de komende vijf jaar de investeringen in olie en gas af te bouwen naar nul.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de pers (niet voor publicatie)

 

Voor meer informatie, zie hier:

 

Contactpersoon Both ENDS: 

Cindy Coltman c.coltman@bothends.org 

 

 

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp