Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 5 March 2015

Duizenden ambtenaren en onderwijzers tekenen petitie ABP: stap uit kolen, olie en gas

Op vier maart jl. werd onderstaand persbericht verstuurd.

 

Ruim 2600 bezorgde ambtenaren, onderwijzers en andere betrokkenen hebben de petitie ABP fossielvrij ondertekend. Op 17 maart wordt deze petitie bij een debat in Amsterdam aangeboden aan José Meijer, vice-voorzitter van het ABP-bestuur, onder meer door SER-kroonlid Hans Schenk. De organisatoren roepen op de petitie te tekenen vóór 17 maart,  zodat het ABP en andere pensioenfondsen een helder signaal krijgen van hun deelnemers om de zeer risicovolle beleggingen in kolen, olie- en gasbedrijven af te bouwen.

Financiële en klimaatbedreiging

Indien het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, blijft investeren in de fossiele industrie zoals olie-, kolen- en gasbedrijven, zal dat de pensioenen van 2,8 miljoen mensen bedreigen omdat er financiële risico’s kleven aan het investeren in olie, kolen en gas. Zo blijkt uit recente berekeningen[3][12] dat 60 tot 80% van de fossiele reserves in de grond moet blijven om te kunnen voldoen aan de wereldwijde afspraak de mondiale temperatuurstijging tot maximaal 2°C te beperken. Aandelen in fossiele energiebedrijven worden zo ‘stranded assets’, dalen in waarde en bedreigen zo ook de pensioenen.

Daarnaast is het een ernstige bedreiging voor het klimaat. Het mondiale klimaatprobleem is het meest prominent, maar ook lokaal zijn er desastreuze effecten op de omgeving, denk bijvoorbeeld aan de winning van schaliegas en teerzandolie door Shell, de ramp door BP in de Golf van Mexico en de misstanden bij kolenmijnen in Zuid-Afrika en Colombia die de Nederlandse kolencentrales voorzien.

 

Grote steun

Achttien maatschappelijke organisaties[1] waaronder WNF, Greenpeace, Oxfam Novib en Hivos ondersteunen de petitie en roepen op de petitie voor 17 maart te ondertekenen via abpfossielvrij.nl. De organisaties hebben samen een achterban van 1,8 miljoen mensen. Met name ABP-deelnemers worden opgeroepen, maar ook deelnemers van andere pensioeonfondsen, zoals PFZW/PGGM. Inmiddels is de petitie ondertekend door ruim 2.600 personen, grotendeels ambtenaren en onderwijzers met een pensioen bij ABP. Onder de ABPfossielvrij petitie [12] zijn vele prominenten, zoals SER-kroonlid en econoom Hans Schenk en bekende Nederlanders[12]  zoals WNF-directeur Johan van de Gronden en Harm Edens (o.a. ‘BNR mediazaken’ en ‘Dit was het nieuws’).

 

Edens, die het debat 17 maart leidt: “Fossiele brandstoffen horen bij onze oude economie, die de wereld uitput en het voortbestaan van de mensheid op het spel zet. Dus fossiele sluipmoordenaars eruit… en alle schone energievormen erin. Dus: doe mee ABP en geef ons hoop”. Ook andere ondertekenaars spreken zich helder uit. Professor Derk Loorbach (EUR): “We moeten stoppen het geld voor onze toekomst te investeren in de brandstof van het verleden.” Econoom Rens van Tilburg (UU): “De financiële wereld schat risico en rendement vooral in op basis van historische gegevens. Het is vooruitkijken via de achteruitkijkspiegel. Dat gaat goed op een rechte weg. Klimaatverandering zal de economie echter fundamenteel veranderen, dat betekent veel scherpe bochten. De effecten op de pensioenbeleggingen worden sterk onderschat.”.

 

De meeste ondertekenaars van de petitie zijn verontwaardigd om drie redenen, blijkt uit reacties van ondertekenaars: dat hun pensioen door de ‘Carbon Bubble’ fors in waarde kan dalen; dat zij geen invloed hebben op hoe hun geld wordt belegd en dat hun pensioengeld bijdraagt aan een desastreuze klimaatverstoring. Het ABP belegt circa 325 miljard euro, waarvan 10 procent in ‘high carbon assets’: zwaar vervuilende fossiele energiebedrijven die van plan zijn alle reserves te winnen en veilige klimaatgrenzen ver te overschrijden.

 

Over de petitie

Deze petitie is een initiatief van ABP-deelnemers, gesteund door Fossielvrij NL. De petitie dwingt het ABP positie te bepalen en te tonen hoe serieus ze haar verantwoord beleggingsbeleid neemt, maar ook haar zorgen over klimaatverandering en de wensen van een meerderheid van haar deelnemers[11]en belangrijke stakeholders.

 

Waarom ABP fossielvrij moet worden volgens een aantal ondertekenaars

 

[1] De volgende organisaties en personen hebben de brief aan het ABP getekend:

Johan van de Gronden, Directeur WNF

Farah Karimi, Directeur Oxfam Novib

Sylvia Borren, Directeur GreenPeace Nederland

Edwin Huizing, Algemeen Directeur Hivos

Hans Berkhuizen, Directeur MilieuDefensie

Marjan Minnesma, Directeur Urgenda

Jelle de Jong, Directeur IVN

Daniëlle Hirsch, Directeur Both ENDS

Peer de Rijk, Directeur WISE

René Toet, Algemeen Directeur Climate Neutral Group

IJmert Muilwijk, Voorzitter Organisatie Duurzame Energie

Mart Lubben, Voorzitter Studenten voor Morgen

Paul Hendriksen, Voorzitter Stichting Transition Towns Nederland

Ko van Huissteden, Voorzitter Stichting Schaliegasvrij Nederland

Jan Rotmans, Professor Duurzame transities, Oprichter DRIFT

Pier Vellinga, Hoogleraar Klimaatverandering, Voorzitter Urgenda

Peter van de Wiel, Wethouder Milieu & Duurzaamheid Gemeente Boxtel

Bouwe de Boer, Energiecoördinator Gemeente Leeuwarden

Tom Vellinga, Coördinator Netwerk Duurzame Dorpen

Corinne de Jonge van Ellemeet, Netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties

Liset Meddens, Nationale Coördinator Fossielvrij NL bij 350.org

 

[2] http://www.energieoverheid.nl/2014/09/02/milieuorganisaties-roepen-abp-op-geld-uit-

fossiele-brandstof-industrie-te-trekken/

[3] http://www.carbontracker.org/

[4] http://www.bloomberg.com/news/2014-08-26/irreversible-damage-seen-from-climate- change-in-un-leak.html

[5] http://gofossilfree.org/

[6] http://www.theguardian.com/environment/2014/jul/11/world-council-of-churches-pulls-fossil-fuel-investments

[7] http://www.medact.org/news/uk-doctors-vote-end-investments-fossil-fuel-industry/

[8] http://news.stanford.edu/news/2014/may/divest-coal-trustees-050714.html

[9] http://peoplesclimate.org/du/

[10] http://www.wijwillenactie.nl/?page_id=1177

[11]http://www.natuurenmilieu.nl/nieuws/perscentrum/20130612-pensioenfondsen-investeren-nauwelijks-in-duurzame-energie/

[12] http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/much-worlds-fossil-fuel-reserve-must-stay-buried-prevent-climate-change-study-says

 

 

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp