Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Voor de pers / 27 september 2017

Ondanks klimaatafspraken steunt Nederland fossiele sector jaarlijks met 7,6 miljard

Hoewel demissionair minister Kamp in mei dit jaar stelde dat fossiele brandstoffen in Nederland niet worden gesubsidieerd, ondersteunt Nederland de fossiele sector met ruim 7,6 miljard euro per jaar in binnen- en buitenland (1). Dat blijkt uit het vandaag uitgekomen rapport ‘Phase-Out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies’ van het Overseas Development Institute (ODI) en Climate Action Network Europe (CAN-Europe). Nederland heeft al in 2009 internationale afspraken gemaakt (2) om subsidies voor fossiele brandstoffen uit te bannen. Milieudefensie en Both ENDS, beide lid van CAN-Europe, vragen aandacht voor deze bevindingen omdat ze het onacceptabel vinden dat de overheid op deze manier de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in stand houdt.

Het rapport geeft een overzicht van de forse bedragen die elf EU-landen en de Europese instellingen nog steeds in de productie en consumptie van fossiele brandstoffen steken. Bij elkaar opgeteld gaat het om meer dan 112 miljard euro per jaar. Het rapport concludeert dat de meeste landen, ook Nederland, geen concrete plannen hebben voor het afbouwen van hun fossiele-brandstoffensubsidies.

 

“De overheid moet heel hard aan de slag om de Parijsdoelen te halen, dus belastinggeld moeten we niet in de fossiele sector steken”, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie. “Dat geld kunnen we beter investeren in een duurzame energievoorziening, want daarmee lopen we enorm achter. Dan kunnen we ook versneld stoppen met de gaswinning in Groningen.”

 

De grootste fossiele-brandstoffensubsidie in Nederland is de energiebelastingvrijstelling voor de lucht- en scheepsvaart, sectoren die juist enorm achterlopen met verduurzaming. Deze vrijstelling vormt daarom een groot risico voor het halen van de klimaatdoelen van Parijs en kost ons land 3,5 miljard euro aan belastinginkomsten per jaar. De overheid ondersteunt daarnaast de olie- en gasproductie in Nederland met 144 miljoen euro per jaar. Investeringen door bedrijven die (grotendeels) in handen zijn van de staat in de fossiele sector bedragen 946 miljoen euro per jaar.

 

Het totale bedrag waarmee Nederland ieder jaar de fossiele industrie ondersteunt is waarschijnlijk nog veel hoger dan de 7,6 miljard euro waar het rapport op uitkomt. Voor bijna de helft van de steunmaatregelen die de onderzoekers identificeerden, konden zij wegens gebrek aan transparantie geen exacte bedragen vaststellen. Milieudefensie en Both ENDS vinden dat kwalijk, want zonder openheid van zaken is het nauwelijks na te gaan of Nederland haar internationale afspraken nakomt.

 

Nederland ondersteunt ook voor meer dan 2 miljard euro per jaar de fossiele-brandstoffensector in het buitenland. Niels Hazekamp, beleidsadviseur bij Both ENDS: “Dat doet ons land voornamelijk in de vorm van exportondersteuning. De Nederlandse economie is zeer exportgericht en de overheid ondersteunt bedrijven die actief zijn in het buitenland onder andere met exportkredietverzekeringen om hun financiële risico’s te verlagen. Veruit de meeste van die verzekeringen gaan naar olie- en gasgerelateerde projecten, terwijl Nederland juist de duurzame, innovatieve projecten zou moeten ondersteunen.”​

 

Voor meer informatie:

Het gehele rapport Phase-Out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies

De executive summary van Phase-Out 2020: Monitoring Europe’s fossil fuel subsidies

De publicatie: Paris Proof Export Support: why and how the Dutch government must exclude credit support for fossil fuel

 

Contact:

Milieudefensie:

Persvoorlichting: 020-5507333 of persvoorlichting@milieudefensie.nl

 

Both ENDS:

Niels Hazekamp (beleidsadviseur): 020-5306639 of n.hazekamp@bothends.org

Masja Helmer (communicatie): 020-5306637 of m.helmer@bothends.org

 

Noten:

(1) Dit bestaat uit 4.4 miljard euro in directe subsidies en fiscale regelingen, 2.2 miljard in internationale publieke financiering voor olie en gas (door publieke financiële instanties) en 946 miljoen in investeringen door staatsbedrijven in olie en gas.

(2) De Europese Unie heeft zich gecommitteerd aan het beëindigen van milieuschadelijke subsidies voor 2020. Europese overheden hebben onder de G20 en de G7 hiernaast internationale afspraken gemaakt om fossiele brandstoffen uit te bannen.

 

Foto: Oil transport on Student Energy

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp