Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 22 november 2021

E3F, ‘Exportfinanciering voor de Toekomst’ biedt Nederland mooie kansen

Exportondersteuning – en vooral die aan fossiele projecten – staat recentelijk flink in de belangstelling. En dat is maar goed ook, want alleen al in Nederland hebben we het over fossiele exportsteun ter waarde van 1,5 miljard euro per jaar. Tijdens de klimaattop in Glasgow lanceerde het Verenigd Koninkrijk een verklaring waarin zij beloven voor het einde van 2022 te stoppen met het verlenen van exportsteun aan fossiele projecten. Na enige aarzeling sloot ook Nederland zich aan bij de verklaring – die inmiddels al door bijna veertig landen en financiële instellingen is getekend.

Tijd voor implementatie

Nu het statement is getekend komt het moeilijkere werk; de implementatie. Daar is een goed plan voor nodig en daar moet snel mee worden gestart. Op woensdag 24 november host Nederland een tweede bijeenkomst van het in april dit jaar gestarte initiatief 'Export Finance for Future' (E3F). Deze kopgroep van zeven landen, die allemaal de Glasgow-verklaring hebben ondertekend, wil hun exportkredietverzekering in lijn brengen met de 1,5C doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs, onder andere door exportsteun voor fossiel af te bouwen, die voor duurzame projecten flink op te schroeven en andere landen ertoe te bewegen hetzelfde te doen. Het perfecte moment om te starten met plannen maken!

Hoe ambitieuzer, hoe beter

De E3F landen kunnen onder leiding van Nederland gezamenlijk zorgen dat zo ambitieus mogelijk wordt ingezet en de exportsteun voor fossiel van de 39 ondertekenaars daadwerkelijk stopt. Hoe ambitieuzer, hoe beter voor het klimaat én hoe beter voor de mensen in ontwikkelingslanden waar de exportsteun vaak naartoe gaat. Fossiele projecten stoten niet alleen veel CO2 uit, ze belemmeren de ontwikkeling van zon- en windprojecten. Daarnaast zullen ontwikkelingslanden niet veel verdienen aan nieuwe olie- en gasinfrastructuur die nog 30 jaar zal moeten bestaan om de investering terug te verdienen. Tegen die tijd moeten we namelijk al lang en breed van fossiele brandstoffen af zijn. Ook voor banen in Nederland en daarbuiten is het stoppen van fossiele projecten en het investeren in zon en wind positief. Er komen meer banen bij en juist dit zijn de banen van de toekomst.

Nederland kan aanzet doen

Nieuw onderzoek door het Overseas Development Institute en Oil Change International laat zien dat alleen al de E3F landen tussen 2018 en 2020 €19 miljard in exportsteun aan fossiele projecten verleenden, veel meer dan hun exportsteun voor hernieuwbare projecten in dezelfde periode. Het nakomen van de in Glasgow gemaakte afspraak om voor eind 2022 te stoppen met dit soort steun vereist dus een gigantische verschuiving, en Nederland kan daar morgen de aanzet toe geven. Dus Nederland: ga er voor op 24 november en laat aan andere landen zien dat je moedig genoeg bent om noodzakelijke stappen te zetten voor een duurzame toekomst en een eerlijke energietransitie.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp