Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 15 april 2021

Nieuw initiatief voor afbouwen exportsteun voor fossiel niet ambitieus genoeg

Op woensdag 14 april lanceerden zeven landen, waaronder Nederland, een initiatief genaamd Export Finance for Future (E3F), waarin ze een aantal ambities vastleggen met betrekking tot het afbouwen van exportondersteuning voor de fossiele sector. Vele NGOs wereldwijd, waaronder in Nederland onder andere Both ENDS, hebben de laatste jaren opgeroepen tot het opzetten van een dergelijk initiatief en we zijn dan ook blij met deze stap. Om resultaten te behalen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs, zullen de landen zich echter moeten committeren aan veel ambitieuzere doelen dan die welke nu zijn opgesteld. Bezorgde maatschappelijke organisaties, inclusief Both ENDS, stelden daarom een verklaring op met de volgens hen zwakke punten van het door E3F voorgestelde beleid, aangevuld met aanbevelingen voor verbeteringen.

Herhaling van zetten

In plaats van nieuwe ambities te formuleren en deze toe te voegen, zijn de E3F-principes vooral een herhaling van wat de meeste ondertekenaars al doen: het stoppen of afbouwen van steun aan de steenkoolindustrie, het stimuleren van  ‘groene' producten en het transparanter zijn over hun steun voor de olie- en gassector. Als de landen achter E3F echt resultaat willen boeken, dan moeten zij doortastende maatregelen nemen die voorgoed een ​​einde maken aan alle exportfinanciering voor fossiele brandstoffen. Ze kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk, dat vorige maand besloot geen nieuwe exportfinanciering meer te verlenen aan nagenoeg alle fossiele-branstofprojecten.

Meer info:

De reactie van de internationale coalitie van maatschappelijke organisaties op de inhoud van het E3F-initiatief

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp