Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 20 februari 2023

Bijna 60 organisaties sturen brief over fossiele exportsteun naar Tweede Kamer

Vandaag is een brief, ondertekend door bijna 60 organisaties uit landen die te maken hebben met de gevolgen van fossiele brandstofprojecten of solidair zijn, naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Aanstaande donderdag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over Nederlandse exportkredietverzekeringen en het beleid eromheen. De organisaties roepen Nederlandse politici en beleidsmakers op zich te verzetten tegen elke vorm van exportsteun voor fossiele brandstofprojecten die door Nederlandse bedrijven in het buitenland, met name in het mondiale Zuiden, worden uitgevoerd.

Los van het feit dat nieuwe fossiele projecten de energietransitie in de weg staan, brengen ze deze landen niet de economische welvaart waar westerse landen altijd naar verwijzen. Integendeel: ze worden vaak in de schulden geduwd. Bovendien veroorzaken dit soort projecten mensenrechtenschendingen, milieuschade en klimaatverandering in de landen waar ze worden uitgevoerd.

Mazen in het beleid

In oktober 2022 heeft de Nederlandse regering het beleid gepubliceerd waarmee ze de Glasgow-verklaring, waarin zij beloofde de overheidsfinanciering voor fossiele brandstofprojecten in het buitenland eind 2022 stop te zetten, wil gaan uitvoeren. In het voorgestelde beleid zitten echter helaas nogal wat mazen die het voor de Nederlandse overheid mogelijk maken om nog zeker een jaar grote fossiele projecten in het buitenland te blijven steunen. Deze projecten hebben vaak een looptijd van jaren en zullen nog tientallen jaren een negatieve impact hebben op de landen waar ze plaatsvinden.

Met hun gezamenlijke brief benadrukken de organisaties nogmaals de negatieve gevolgen van fossiele brandstofprojecten op hun mensen en ecosystemen, en dringen ze er bij de Nederlandse overheid op aan om nu te stoppen met de ondersteuning van fossiele export.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp