Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 14 March 2022

NGO-brief naar de Raad van de EU over afbouwen fossiele exportsteun

Vandaag roept de Raad van de EU (de EU-ministers van Financiën) alle EU-landen op om per eind 2023 een plan te hebben hoe ze exportsteun in lijn gaan brengen met de doelstelling van max 1,5C opwarming van de aarde. De Raad zal morgen een verklaring aannemen waarin die positie wordt uiteengezet. ECA-watch, een netwerk van maatschappelijke organisaties van over de hele wereld, roept in een brief de EU-Raad en de OESO op om bij hun inspanningen om fossiele exportsteun af te bouwen, meer rekening te houden met de urgentie van de klimaatcrisis.

De EU-Raad wil daarnaast ook alle OESO-landen meekrijgen. Dat zou een mooie stap zijn, maar zeker niet genoeg om 1,5C te borgen, omdat harde deadlines ontbreken. De Raad roept slechts op tot het maken van een plan, wat betekent dat er geen deadline is voor wanneer de landen daadwerkelijk gestopt moeten zijn met fossiele exportsteun.

Snel einde aan fossiele steun noodzakelijk

Het is jammer dat de Europese ministers het samen niet eens zijn geworden over een concreet afbouwplan voor overheidssteun aan fossiele projecten in het buitenland. Maar dát er een einde moet komen aan deze steun, erkenden zij allemaal. In de conclusies van de EU-Raad spreken zij namelijk uit dat het afbouwen in lijn moet zijn met de wetenschap en een 1,5 graden-scenario. Dat betekent dat een snel einde aan fossiele steun noodzakelijk is.

Veel landen stoppen al eind 2022 met fossiele exportsteun

De positie van de EU-Raad verandert ook niets aan de belofte die een groep voorlopers, waaronder Nederland, heeft gedaan tijdens de Klimaattop in november 2021 in Glasgow. Daar ondertekenden zij een verklaring waarmee zij zich committeren aan het stoppen met fossiele steun voor buitenlandse projecten per eind 2022. Nederland werkt momenteel aan een concreet plan dat voor de zomer aan de Tweede Kamer zal worden gepresenteerd.

Met de stellingname van de EU-Raad worden ook achterblijvers gestimuleerd om vaart te maken, maar de wetenschap toont aan dat er echt geen tijd te verliezen is. Om maximaal 1,5 graden nog te realiseren, zal de EU als geheel op korte termijn van alle steun voor fossiele projecten af moeten.

Meer informatie:

De brief van ECA-Watch

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp