Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 4 mei 2021

Is de steun van onze exportkredietverzekering aan fossiele projecten legaal?

Vandaag is door twee onafhankelijke experts een juridisch advies uitgebracht over de internationaalrechtelijke verplichtingen van landen en hun exportkredietverzekeraars (EKV's) in relatie tot exportsteun voor fossiele brandstoffen. Volgens dit advies moet de uitstoot van fossiele brandstoffen en daaraan gerelateerde infrastructuur dringend worden verminderd.

Veel exportkredietverzekeraars steunen fossiele projecten nog altijd met miljarden aan overheidssteun. Dit geldt ook voor de Nederlandse exportkredietverzekeraar Atradius DSB. Deze projecten zorgen niet alleen voor extra uitstoot van broeikasgassen, maar belemmeren bovendien de omschakeling naar een duurzame economie in Nederland en daarbuiten. Deze omschakeling is echter steeds urgenter, om het doel van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden nog te behalen.

In deze context analyseren de auteurs, in opdracht van Oil Change International, het internationaalrechtelijke kader dat van toepassing is op EKV's die ofwel handelen namens Staten of door hen worden gereguleerd of opereren als afzonderlijke entiteiten.

Professor Jorge E. Viñuales van de Universiteit van Cambridge, expert op het gebied van internationaal recht, klimaat- en energierecht en investeringsrecht, en advocaat Kate Cook van Londens advocatenkantoor Matrix Chambers, expert op het gebied van internationaal recht, klimaatrecht en mensenrechten, trekken in hun juridisch advies duidelijke conclusies: "Als de uiterst gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering moeten worden afgewend ... is er geen ruimte voor extra fossiele brandstoffen infrastructuur en moet de bestaande infrastructuur of de uitstoot daarvan dringend worden verminderd."

Vijf duidelijke adviezen

Volgens de auteurs moeten landen de volgende vijf maatregelen nemen om aan hun internationaalrechtelijke verplichtingen met betrekking tot EKV-steun en klimaatverandering te voldoen:

a) Geen nieuwe aan fossiele brandstoffen gerelateerde projecten / activiteiten financieren of deze financiering verhogen;

b) Bestaande steun voor fossiele brandstoffen en daaraan gerelateerde projecten en activiteiten verminderen binnen een duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd tijdsbestek;

c) Er zorg voor dragen dat het zogeheten lock-in effect, waarbij nieuwe investeringen in fossiele energie infrastructuur nieuwe uitstoot 'insluiten', wordt voorkomen;

d) Adequate procedures hanteren om de koolstofvoetafdruk van potentiële projecten in kaart te brengen; en

e) Richtlijnen implementeren om EKV-activiteiten in de context van de klimaatcrisis te monitoren.

Export Finance for Future-coalitie

Drie weken geleden startten Nederland en een aantal andere landen de Export Finance for Future coalitie. Nederland wil hierin een actieve rol vervullen en organiseert de volgende bijeenkomst van de coalitie. Dit is volgens ons een uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat de coalitie voldoet aan geldende internationaalrechtelijke verplichtingen om de steun van EKV's voor de fossiele sector te stoppen.

Samen met Oil Change International en Milieudefensie heeft Both ENDS de verantwoordelijke ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken op het juridisch advies gewezen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp