Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Brief / 4 mei 2023

Brief NGO's aan exportkredietverzekeraar: MVO-beleid moet steviger

De Nederlandse overheid verleent via haar exportkredietverzekeraar Atradius DSB (ADSB) exportsteun aan bedrijven die activiteiten in het buitenland ondernemen. De staat wil dat projecten die het verzekert geen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu en stelt daarom eisen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Over het MVO-beleid liep tot eind april een consultatie waarop een coalitie van dertien maatschappelijke organisaties uit binnen- en buitenland, waaronder Both ENDS en Milieudefensie, heeft gereageerd.

Al vele jaren roepen maatschappelijke organisaties de overheid op om het MVO-beleid van ADSB flink aan te scherpen. Dat is met deze update niet voldoende gebeurd. Hoewel het goed is dat nu alle hoog-risico-projecten worden bezocht en gemonitord, zijn deze verbeteringen onvoldoende om de vele negatieve gevolgen van projecten waar ADSB bij betrokken is, te voorkomen of te verkleinen.

 

Gemiste kans

Het is verwonderlijk en onbegrijpelijk dat de consultatie alleen in het NL is gehouden, en bovendien een gemiste kans. Want de overheid had hier kunnen laten zien dat zij wil leren van ervaringen van organisaties en bewegingen die al jaren bij hen aankloppen over zaken die misgaan op het gebied van MVO. Groepen uit het mondiale zuiden zijn überhaupt niet op de hoogte gesteld van het consultatieproces, terwijl juist hun ervaring, expertise en input van cruciaal belang zijn voor de overheid om te komen tot gebalanceerd, breed gedragen MVO-beleid waarin mensen, milieu en klimaat voorop staan.

 

Aanbevelingen

Met deze brief geeft de coalitie van NGO's zoveel mogelijk input en aanbevelingen vanuit een brede achtergrond en ervaringen, in de hoop de overheid te bewegen tot steviger MVO-beleid waarmee mensenrechten en milieubescherming worden gewaarborgd en dat in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs en een eerlijke energietransitie.

 

Link naar consultatiepagina

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp