Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 29 maart 2018

Invest-NL moet scherpere randvoorwaarden hanteren

Nederland krijgt een nieuwe instelling om investeringen te stimuleren. De nadruk ligt op maatschappelijke en duurzame projecten, waar Nederland nu volgens het kabinet kansen laat liggen. Met 2,5 miljard euro moet 'Invest-NL' een loket worden waar bedrijven terecht kunnen om projecten te realiseren op gebieden als energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, zorg, veiligheid en onderwijs.

Both ENDS ziet de noodzaak voor duurzame en maatschappelijke ontwikkeling, maar wil voorkomen dat de projecten die Invest-NL met subsidies, verzekeringen en andere middelen ondersteunt, onbedoelde schadelijke en negatieve efffecten heeft op mensen en hun leefomgeving in de landen waar de investeringen gaan plaatsvinden. Daarom hebben we een aantal aanbevelingen op een rij gezet, waarvan we er hieronder een aantal uitlichten.

Duidelijke kaders en doelen

Omdat Invest-NL een nieuwe instituut is dat op relatief grote afstand van de overheid komt te staan, is het belangrijk dat de kaders die gesteld worden, duidelijk zijn en ervoor zorgen dat de beschikbaar gestelde publieke middelen inderdaad bijdragen aan de transitiedoelen waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn.

Om dat te bereiken is er meer consistentie en duidelijkheid nodig over hoe Invest-NL hieraan gaat bijdragen. In onze reactie zetten wij uiteen waar onduidelijkheden voor ons zitten en doen we aanbevelingen voor aanscherpingen.

Internationale afspraken en richtlijnen

We vinden onder andere dat in alle documenten, ook in de 'Machtigingswet oprichting Invest-NL' zelf, geborgd moet worden dat alle ondersteuning binnen Invest-NL bijdraagt aan de gestelde transitiedoelen. Daarnaast moet elk internationaal project dat vanuit Invest-NL wordt ondersteund naadloos aansluiten op, en bijdragen aan doelen waarover al eerder internationaal afspraken zijn gemaakt.

Om te beginnen moeten de regels voor internationaal maatschappelijk ondernemen, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, altijd worden gevolgd. Daarnaast moeten projecten in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs, wat in de praktijk betekent dat projecten in de fossiele-brandstoffensector bij voorbaat zouden moeten zijn uitgesloten. Projecten die worden gefinancierd door Invest-NL zouden verder moeten bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs), vrouwenrechten en gelijkheid tussen man en vrouw moeten bevorderen, en internationale standaarden op het gebied van MVO moeten volgen.

Voor meer informatie:

Kamerbrief Invest-NL (15 februari 2018)

Reactie Both ENDS (29 maart 2018)

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp