Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 28 June 2022

Brief maatschappelijke organisaties: ‘Nederland, stop exportsteun voor gasproject in Mozambique’.

Vandaag stuurde een groep maatschappelijke organisaties uit Europa en uit Mozambique, waaronder Both ENDS, een brief naar de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdiensten en naarde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de brief roepen de organisaties op om de beslissing tot het verlenen van exportondersteuning ter waarde van bijna een miljard euro voor onder andere baggerbedrijf Van Oord, terug te trekken.

Atradius DSB, de exportkredietverzekeraar die in naam van de Nederlandse Staat exportkredietverzekeringen verstrekt aan grote, risicovolle projecten, zegde deze steun vorig jaar toe aan het baggerbedrijf voor activiteiten in een omstreden gaswinningsproject in het noorden van Mozambique.

Force Majeure vanwege gewelddadigheden

In de eerste helft van 2021 vonden gruwelijke gewelddadigheden plaats in het gebied, met vele dodelijke slachtoffers. De gebeurtenissen hadden tot gevolg dat het project moest worden stilgelegd wegens Force Majeure, ofwel overmacht. Recentelijk lijkt de kans toe te nemen dat de Force Majeure wordt ingetrokken en de activiteiten worden hervat. De groep organisaties vraagt zich echter af op welke gronden deze beslissing zou zijn gebaseerd, aangezien de situatie in het gebied niet fundamenteel stabieler en rustiger is dan een jaar geleden. De zorg bestaat dat het hervatten van de activiteiten wordt ingegeven door druk in de gasmarkt.

Heroverwegen exportsteun

Als de Force Majeure inderdaad wordt ingetrokken, roepen de organisaties de beide ministers op om de exportondersteuning voor ondere andere Van Oord in dit project, te heroverwegen. De lokale bevolking in het gebied ondervindt sociale- en milieuschade van het project, wat extra voeding geeft aan conflicten en gewelddadigheden in te toch al instabiele regio in Noord-Mozambique.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp