Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Anne de Jonghe

Internationale financiele instellingen • Infrastructuur • Werken met lokale groepen • Afrika • Latijns-Amerika • Exportkredietverzekeraars

Ik wil bijdragen aan een wereld waar alle mensen zelf over hun leven kunnen besluiten, waar mensenrechten gerespecteerd worden en waarin we zorgen voor de aarde. In mijn werk in Centraal-Amerika raakte ik gefascineerd door de grote verschillen tussen de werelden van kleine gemeenschappen, bedrijven, overheden, NGO's en banken. Het ging mij aan het hart om te zien hoe de machtsverhoudingen tussen deze werelden liggen en hoe weinig begrip er is van de leefwereld van een ander.

Bij Both ENDS kan ik het werk doen dat ik belangrijk vind: inzicht krijgen in de verschillende realiteiten van de betrokkenen bij grote infrastructuurprojecten en internationale investeringen en het effect dat dit heeft op lokale gemeenschappen. Bij Both ENDS breng ik aan de ene kant de lokale verhalen en behoeften aan tafel bij investeerders, bedrijven en overheden; aan de andere kant steun ik deze lokale groepen om inzicht te krijgen in hoe diezelfde investeerders, bedrijven en overheden werken en op welke manier er verandering teweeg gebracht kan worden.

AnnedJweb.jpg
Anne de Jonghe