Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 18 juni 2017

Persbericht: Exportsteun niet in lijn met klimaatdoelen

Het Klimaatverdrag van Parijs stelt dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2 - liefst 1,5 - graden Celsius. Om dat te bereiken moeten in elk geval alle bewezen fossiele reserves in de grond blijven. Tussen 2012 en 2015 ondersteunde de Nederlandse overheid echter via Atradius DSB voor € 7,3 miljard, fossielgerelateerde exportprojecten met verzekeringen en garanties. Dat is twee derde van de totale waarde die Atradius DSB in die periode verzekerde. Niets wijst er op dat de overheid deze ondersteuning inmiddels in lijn heeft gebracht met het klimaatakkoord. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag is uitgebracht door Both ENDS.

De Nederlandse staat verleent via Atradius DSB verzekeringen en garanties aan bedrijven die zaken doen in het buitenland, om zo de financiële risico’s van Nederlandse bedrijven bij het zakendoen in het buitenland te beperken. “De Nederlandse economie leunt van oudsher voor een heel groot deel op de export. In lijn met het Klimaatverdrag van Parijs zou ons beleid voor exportondersteuning zich moeten richten op hernieuwbare energie in plaats van de olie- en gassector te ondersteunen”, zegt Niels Hazekamp, een van de auteurs van het rapport. “De overheid moet transparant zijn over hoe ze de fossiele-brandstoffensector ondersteunt én over de voortgang in het verlagen van die ondersteuning. Daarnaast moet de overheid een ambitieuze einddatum stellen – bij voorkeur 2020 – waarop ze alleen nog maar koolstofarme projecten gaat ondersteunen.”

 

Offshore en maritieme zaken

Nederlandse exporteurs leveren een grote bijdrage aan de infrastructuur van olie- en gasbedrijven. Het rapport van non-profit organisatie Both ENDSlaat zien dat 92% van de steun van de overheid voor projecten in de fossiele-brandstoffensector naar de offshore- en maritieme sector ging, voornamelijk  scheepswerven en baggeraars. Slechts 1% van de energiesteun gaat naar hernieuwbare energieprojecten. “De overgang naar een klimaatneutrale economie moeten we ook in ons handels- en investeringsbeleid serieus gaan nemen”, vindt Hazekamp. “Omdat dat een langdurig proces zal zijn waarin rekening gehouden moet worden met een heleboel factoren, zoals bijvoorbeeld werknemers in de fossiele industrie, moeten we  er zo snel mogelijk mee beginnen.”

 

Publieke middelen voor het publieke belang

De activiteiten in de fossiele brandstoffensector die door Nederland in het buitenland worden ondersteund zijn niet alleen schadelijk voor het klimaat, maar hebben vaak ook rampzalige gevolgen voor de mensen in de gebieden waar de winning plaatsvindt. Ook daarom zou Nederland een einde moeten maken aan het ondersteunen van deze activiteiten, vinden de auteurs van het rapport. 

 

Voor meer informatie: 

Niels Hazekamp (n.hazekamp@bothends.org)

 

Het rapport 'Paris Proof Export Support: why and how the Dutch government must exclude credit support for fossil fuel'.

De achtergrond van het rapport in een notendop

 

Foto: Pijpenlegger 'Sapura Diamante', door Pieter van Marlon op Flickr

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp