Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Voor de pers / 18 november 2019

Persbericht: Overheid ondermijnt eigen klimaatbeleid met exportkredietverzekering

Nederland verstrekt jaarlijks exportkredietverzekeringen en –garanties ter waarde van 1,5 miljard euro aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector in het buitenland. Deze ondersteuningbedraagt anderhalf keer het jaarlijkse bedrag dat het kabinet-Rutte uittrekt voor klimaatinitiatieven wereldwijd. De beoogde effecten van het Nederlandse internationale klimaatbeleid worden door deze fossiele exportsteun meer dan teniet gedaan. Dat is de conclusie van een nieuw rapport van Both ENDS, dat vandaag is gepubliceerd.

Niels Hazekamp, auteur van het rapport: “De regering heeft in het kader van haar buitenlandse handelsbeleid de ambitie om een eind te maken aan financiële steun voor de fossiele sector, maar neemt daarin de ondersteuning met exportkredietverzekeringen bewust niet mee. Waar de regering klimaatverandering enerzijds wil stoppen, zorgt ze anderzijds juist voor méér uitstoot. Zo helpen we het klimaat netto alleen maar verder achteruit. Het belastinggeld dat wordt ingezet om het klimaat te redden is op deze manier weggegooid geld.”

Internationaal steeds bredere steunvoor stoppen ondersteuning fossiele sector

Nederland is met 1,5 miljard euro exportkredietondersteuning voor olie en gas per jaar een relatief grote speler in de fossiele sector, vergelijkbaar met China, Duitsland of Italië. In landen zoals Canada, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden wordt momenteel gesproken over het koolstofarm maken van de exportkredietverzekering. In Nederland blijft de discussie tot nu toe beperkt tot de vraag hoe de exportkredietverzekeraar meer ‘groene’ projecten kan ondersteunen.

Oud-wereldleiders tegen steun aan fossiele sector

Mary Robinson, voormalig president van Ierland en voorzitter van ‘The Elders’, een denktank van oud-wereldleiders, zegt over de nieuwe Nederlandse cijfers:“Nederland moet zijn exportsteun zo snel mogelijk in lijn brengen met de doelen die het zichzelf gesteld heeft om klimaatverandering te bestrijden. Als jaarlijks door de Nederlandse exportkredietverzekeraar voor meer dan € 1,5 miljard aan verzekeringen en garanties jaar worden afgegeven ter ondersteuning van projecten voor fossiele brandstoffen in het buitenland, klinkt het Nederlandse bredere klimaatbeleid als een loze belofte.”

“Het sluiten van kolencentrales en het verleggen van de aandacht naar schone energie in eigen land, is moeilijk te rijmen met de miljarden ondersteuning voor de voortzetting en zelfs uitbreiding van het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd. Nederland en zijn buurlanden in de Europese Unie hebben de kans om voorop te lopen en het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd af te bouwen. Dit kan echter alleen worden bereikt als exportkredietverzekeraars hun verzekeringen en garanties vanaf nu inzetten voor schone energie.“

Coalitie

Minder exportsteun voor de fossiele sector zou de ontwikkeling van hernieuwbare energie en besparende maatregelen wereldwijd veel concurrerender maken. Door samen te werken met andere landen die bereid zijn hun exportkredietverzekeringen koolstofarm te maken, zou Nederland kunnen helpen een internationale beleidsombuiging in die richting op gang te brengen.

Meer informatie:

De Nederlandse samenvatting van het rapport

Het rapport 'The fossil elephant in de room'

De annex bij het rapport

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp