Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 8 november 2021

Nederland stopt toch met fossiele exportondersteuning

Vandaag werd bekend dat Nederland alsnog aansluit bij een kopgroep van landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Italië, die in Glasgow op de klimaattop op 4 november verklaarden te zullen stoppen met internationale steun voor fossiele energieprojecten.

Both ENDS heeft hier samen met organisaties in binnen- en buitenland jarenlang op gehamerd, en we zijn dan ook heel erg blij met deze stap. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen.

Laurie van der Burg, Campaign Manager Global Public Finance, Oil Change International

"Dit is geweldig nieuws. Door te stoppen met steun voor fossiele projecten in het buitenland, kan Nederland vol inzetten op hernieuwbare energie. Dat is wat we nodig hebben voor een leefbare toekomst. Misschien is het nog wel belangrijker dat dit laat zien dat de demissionaire kabinet wél klimaatactie kan ondernemen en ook koers kan wijzigen om al gemaakte beloftes na te komen. Met genoeg publieke druk komt politieke wil."

Niels Hazekamp, Senior beleidsadviseur, Both ENDS

"Eindelijk. We zijn blij dat Nederland uiteindelijk ook op korte termijn stopt met het ondersteunen van fossiel in het buitenland. Hier hebben we als maatschappelijke organisaties jaren toe opgeroepen. Een wereld zonder fossiele energie is de enige weg. Door nu de aandacht te verleggen van steun aan fossiel naar duurzaam, helpen we de energietransitie en maken we de stap naar hernieuwbare energie wereldwijd."

Isabelle Geuskens, Beleidsadviseur, Milieudefensie

Dit is goed nieuws - Mooi dat Nederland nu uiteindelijk toch gehoor heeft gegeven aan deze internationale roep om actie. Stoppen met fossiele steun zorgt ervoor dat armere landen, waar vaak veel potentie is voor hernieuwbare energie, ook de transitie kunnen maken. Daarom zal Nederland in 2022 een ambitieuze implementatie moeten gaan geven aan deze groene committering, door echt te stoppen met fossiele steun en zonder allerlei uitzonderingsclausules voor ontwikkelingslanden in te bouwen. Zodat Nederland kan laten zien dat het zich volop inzet voor een duurzame toekomst voor iedereen, zeker degenen het hardst geraakt door klimaatverandering -

Daniel Ribeiro, Justiça Ambiental (Friends of the Earth Mozambique)

Wij verwelkomen dit bericht, maar zien nog steeds struikelblokken. De landen die zich achter de verklaring scharen, moeten ook stoppen met het uitbreiden van de winning van fossiele brandstoffen in eigen land, wat volgens deze overeenkomst nog steeds is toegestaan. Ze moeten ook stoppen met het promoten van ontsnappingsroutes zoals 'netto nul', koolstofmarkten en geo-engineering. Wij eisen van de Nederlandse regering dat zij de reeds toegezegde financiering voor de schadelijke gaswinning in Mozambique onmiddellijk stopzet. De rijke landen die de verklaring hebben ondertekend, lopen echter ook achter bij het verstrekken van cruciale klimaatfinanciering voor de rechtvaardige energietransformatie in het mondiale Zuiden. Er is geen ruimte voor op fossiele brandstoffen gebaseerde, exportgerichte ontwikkelingstrajecten in Mozambique of waar ook ter wereld.

Meer info:

De brief die vandaag (8 november) naar de Tweede Kamer is gegaan

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp