Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 8 november 2018

Ons advies voor de evaluatie van de Canadese exportkredietverzekering

Om de 10 jaar worden het mandaat en de activiteiten van het Canadese EDC (Export Development Canada) geëvalueerd. De laatste beoordeling van de exportkredietverzekeraar vond plaats in 2008, dus de nieuwe ronde staat op stapel. Samen met een aantal andere CSO's opererend vanuit diverse landen heeft Both ENDS formele input aangeleverd voor de wettelijke toetsing. Vooral het voornemen van de Canadese regering om leiderschap te tonen op het gebied van klimaatverandering met voorrang voor klimaatmaatregelen en schone economische groei heeft ons geïnspireerd tot deze stap.

Via exportkredietinstellingen kunnen overheden particuliere bedrijven ondersteunen bij hun handelsactiviteiten met het buitenland. Ze bieden bedrijven allerlei garanties en verzekeringen. Zo krijgen bedrijven makkelijker toegang tot financiering (meestal van banken) en dat is met name van belang bij grootschalige projecten met veel risico's.

In lijn met de wet- en regelgeving

Bij het onderzoek, dat de Canadese minister van Internationale handel samen met de minister van Financiën om de 10 jaar moet initiëren, worden de voorwaarden en activiteiten van de Export Development Act,waarin het mandaat van het EDC is vastgelegd, heroverwogen. Ook wordt onderzocht of de wet- en regelgeving en het beleidskader van het EDC nog relevant zijn.

Voordat er garanties en verzekeringen verstrekt worden, moeten exportkredietinstanties nagaan of de voorgestelde activiteiten van bedrijven voldoen aan de internationale overeenkomsten en regelgeving, bijvoorbeeld de richtlijnen van de OESO en het Verdrag van Parijs.

Ons advies

Op grond daarvan adviseren wij de Canadese regering de wettelijke voorschriften voor het EDC dusdanig aan te passen dat gewaarborgd wordt dat het agentschap:

1. inzage geeft in alle transacties die verband houden met de winning, productie en het transport van kolen, olie en gas;

2. de ondersteuning van activiteiten die verband houden met de winning, productie en het transport van kolen, olie en gas in de nabije toekomst dusdanig beperkt wordt dat deze in uiterlijk 2020 volledig uitgefaseerd is.

Daarnaast bevelen we het EDC aan leiderschap te tonen op het gebied van klimaatverandering door allianties aan te gaan met andere exportkredietinstellingen om alle steun voor fossiele brandstoffen vanuit deze overheidsinstellingen zo snel mogelijk te staken.

Meer lezen:

De volledige tekst van ons advies

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp