Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 26 mei 2021

Historisch: rechter legt Shell drastische vermindering CO2-uitstoot op

Den Haag, 26 mei 2021 - Voor het eerst in de geschiedenis heeft de rechter een bedrijf aansprakelijk gehouden voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Vandaag legde de Haagse rechtbank Shell een snelle groene koerswijziging op in de zaak die Milieudefensie met 17000 mede-eisers en 6 andere organisaties (ActionAid Nederland, Both ENDS, Fossielvrij Nederland, Greenpeace Nederland, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging) tegen het bedrijf aanspande. Shell moet binnen tien jaar zijn CO2-uitstoot met netto 45% hebben teruggebracht. Dit vonnis heeft nationaal en internationaal gevolgen voor Shell en andere grote vervuilers.

Donald Pols, directeur Milieudefensie: "Dit is echt geweldig nieuws en een gigantische overwinning voor de aarde, onze kinderen en voor ons allemaal. De rechter laat er geen twijfel over bestaan: Shell veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering en moet daar nu snel mee stoppen."

Juridische aardverschuiving

Ook Roger Cox, de advocaat van Milieudefensie toont zich opgetogen: "Dit is een keerpunt in de geschiedenis. Deze zaak is uniek omdat de rechter een groot vervuilend bedrijf heeft opgelegd dat het moet voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Deze uitspraak kan ook voor andere grote vervuilers grote consequenties hebben."

Internationale impact

Ook internationaal heeft de uitspraak van de rechtbank Den Haag waarschijnlijk grote gevolgen. Niels Hazekamp, senior beleidsadviseur bij Both ENDS: "Deze uitspraak is ongelooflijk goed nieuws! Met name voor al die mensen in landen als Niger en Bangladesh die last hebben van droogte en overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Zij kunnen niet wachten tot Shell uit zichzelf meedoet aan internationale klimaatafspraken. Voor hen is deze uitspraak van levensbelang."

Sara Shaw van Friends of the Earth International: "This is a landslide victory for climate justice. This verdict will support and inspire environmental groups and communities all over the world. Big transnational corporations will have to consider now that they can and will be held accountable if they endanger people by worsening the climate crisis."

Belangrijkste punten vonnis

  1. Royal Dutch Shell moet eind 2030 haar uitstoot met netto 45% verminderen.
  2. Shell is ook verantwoordelijk voor de uitstoot van klanten en toeleveranciers.
  3. Er is een dreiging van mensenrechtenschending op het recht van leven en ongestoord gezinsleven.
  4. Shell moet per direct aan het vonnis voldoen, omdat het huidige klimaatbeleid van Shell niet concreet genoeg is.

Milieudefensie en de mede-eisers zijn blij dat de rechter ze op deze punten in het gelijk heeft gesteld.

Klimaatcrisis wacht niet

Donald Pols: "Deze uitspraak is een enorme stap voorwaarts voor de klimaatbeweging. Eindelijk wordt één van de grote vervuilers verantwoordelijk gehouden. Dit geeft hoop voor de toekomst want de klimaatcrisis wacht niet en houdt niet op bij onze landsgrenzen. Daarom is het belangrijk en geweldig dat de rechter Shell nu dwingt haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit is ook een duidelijk signaal voor de andere grote vervuilers dat ze ook aan de slag moeten."

Andy Palmen, interim directeur Greenpeace Nederland:
"Dit is een historische overwinning voor iedereen die getroffen wordt door de klimaatcrisis. Shell kan niet doorgaan met het schenden van mensenrechten. Een krachtig signaal voor de fossiele industrie. Steenkolen, olie en gas moet in de grond blijven. Multinationals kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de klimaatcrisis."

Kim van Wijngaarden, Jongeren Milieu Actief (JMA):
"Dit is super! Er worden door de politiek te weinig keuzes gemaakt die voor jongeren belangrijk zijn, gelukkig beschermd het recht ons nog. Het gaat hier niet alleen om een toekomst voor ons, onze kinderen maar ook voor hen die nu de gevolgen van klimaatverandering al ervaren. Laat dit een teken zijn voor alle grote vervuilers – wij jongeren laten ons niet tegenhouden, wij willen een toekomst."

Liset Meddens, Directeur Fossielvrij NL:
"Dit is historisch, geweldig nieuws. Shell moet nu z'n 'stranded assets' gaan afschrijven, olie en gas onder de grond laten waar het hoort. Des te meer reden voor ABP om razendsnel de pensioenen van 3 miljoen Nederlanders te divesteren uit dit klimaatverwoestende bedrijf dat vandaag op z'n vingers is getikt door de rechter."

Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging:
"Klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen voor het Waddengebied. Door zeespiegelstijging dreigt de zee te winnen van het Wad. Mijnbouw in het Waddengebied is immoreel. We willen beslist niet meer winning van fossiele brandstoffen onder de Waddenzee, zoals Shell dat wil. Daarom zijn wij mede-eiser in deze zaak."

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp