Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 21 maart 2019

Jahin Shams Sakkhar: “20 miljoen inwoners van Bangladesh moeten waarschijnlijk weg omdat de zeespiegel stijgt”

We hebben drie van onze partnerorganisaties gevraagd uit te leggen hoe de klimaatverandering het dagelijks leven van de mensen met wie ze werken aantast, wat ze doen om het tij te keren en of ze denken dat de klimaatrechtszaak tegen Shell relevant zou kunnen zijn in het kader van de klimaatverandering. Jahin Shams Sakkhar van UTTARAN (Bangladesh) vertelt over overstromingen, verzilting en gerechtigheid.

"Als het gaat om klimaatverandering behoort Bangladesh tot de kwetsbaarste landen ter wereld. De kustgebieden van Bangladesh en met name de gemeenschappen in het zuidwesten van het land staan al bloot aan verschillende - al dan niet door de mens veroorzaakte - rampen, zoals cyclonen en overstromingen. Die worden hoogstwaarschijnlijk nog ernstiger als gevolg van klimaatverandering. Het leven en het levensonderhoud van deze gemeenschappen lopen steeds meer risico.

De regenval in het gebied is volslagen onvoorspelbaar geworden. Het ene jaar hebben we veel regen en het andere nauwelijks. Binnen vijf tot tien dagen valt er soms evenveel als normaal in een maand. Dat leidt tot overstromingen en droogte en maakt de landbouw en aquacultuur buitengewoon kwetsbaar. In de regentijd (juni tot september) trekken vooral de mannen weg, met name naar Dhaka en het noorden van Bangladesh, op zoek naar werk. De vrouwen blijven achter met de kinderen en de ouderen en te weinig geld om de overstromingen het hoofd te bieden. Het is dus ook een kwestie van gender.

De stijging van de zeespiegel vormt waarschijnlijk het grootste gevaar voor de kustbevolking. Verschillende rapporten voorspellen dat de zeespiegelstijging ertoe zal leiden dat 13 tot 17% van het grondgebied van Bangladesh permanent onder water komt te staan. Daardoor zullen 20 miljoen mensen zich gedwongen zien weg te trekken. Aan de ene kant kunnen de rivieren in het zuidwesten steeds minder water bergen en aan de andere kant blijft de zeespiegel stijgen. De verzilting van het kustgebied verergert de huidige zoetwatercrisis, waardoor het vinden van drinkwater in een aantal kustgebieden nog moeilijker wordt.

De armen zijn nu al gedwongen ter plaatse duur water te kopen. Of ze drinken zout water met grote gezondheidsproblemen tot gevolg. In sommige kustgebieden besteden met name vrouwen 20 à 30% van hun leven aan het zoeken van drinkwater. De lokale bevolking zucht bovendien onder de toenemende hitte in het gebied. 's Zomers loopt de temperatuur soms op tot boven de 45 graden. Veel landbouwproducten verbranden in dat geval en hittestress is sowieso gevaarlijk voor de mens

De kustbewoners die het zich kunnen veroorloven proberen zich op verschillende manieren aan te passen aan de klimaatverandering. Ze planten de rijst bijvoorbeeld aan in een ander seizoen, stappen over op groente-, rijst- en fruitsoorten die bestand zijn tegen verzilting of gaan verschillende gewassen verbouwen. Er lopen verschillende initiatieven in het gebied. Sommige zijn afkomstig van de overheid of NGO's, waaronder diverse autonome, wendbare en inheemse organisaties. Maar de extreem arme gemeenschappen zijn het kwetsbaarst en hebben enorme moeite zich aan het veranderende klimaat aan te passen. Hun rest maar een keuze: elke dag vertrekken ze met honderden tegelijk, tijdelijk of voorgoed.

Bij Uttaran vinden we deze rechtszaak tegen Shell heel belangrijk omdat deze om gerechtigheid draait. Het gaat niet alleen om Shell. Al die bedrijven en landen die sinds jaar en dag de grootste uitstoot van CO2 veroorzaken moeten eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Het is moeilijk te verteren dat de allerarmsten dag in dag uit een achterhoedegevecht moeten voeren, omdat anderen zich niet verantwoordelijk voelen en maar broeikasgassen blijven uitstoten, waar niets aan wordt gedaan. Het is een kwestie van gerechtigheid. Het is een kwestie van leven: niet van slechts een handjevol, maar van miljoenen mensen hier in Bangladesh en elders in de wereld."

Lees meer over dit onderwerp